Den se sociálním pracovníkem je již tradiční akce Slezské diakonie připravována v rámci Týden sociálních služeb pro veřejnost a pro žáky a studenty škol. Jedná se o příležitost pro všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku práce sociálního pracovníka, vidět profesionála v akci, dovědět se více informací o konkrétní službě přímo osobně od pracovníků a odborníků z oboru. Slezská diakonie otevírá dveře do svých sociálních služeb a nabízí možnost ve svých střediscích prožít hodinu se sociálním pracovníkem.

Akce Slezské diakonie je určena všem, kteří chtějí poznat práci sociálního pracovníka. Na základě této zkušenosti budou chápat, jak sociální pracovníci pomáhají seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova nebo lidem s jiným sociálním problémem. Je to také příležitost zvážit studium sociální práce a poté hledat pracovní uplatnění v sociálních službách.

2018

2017

Den se sociálním pracovníkem Slezské diakonie

Ve dnech 2. - 8. října 2017 proběhl již 2. ročník akce Slezské diakonie pro veřejnost, studenty a žáky škol Den se sociálním pracovníkem. Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb a probíhala na několika střediscích SD.

Zajímá Vás studium na VOŠ Sociální Ostrava? Ptejte se slečny Lucie Slovákové!


Studentka Lucie Slováková je připravena v rámci akce Den se sociálním pracovníkem odpovědět na Vaše telefonické otázky a přiblížit Vám své studium na VOŠ sociální Ostrava.

"Studium na VOŠ Sociální Ostrava jsem si vybrala z důvodu pokračování v sociálním oboru, který jsem studovala již na SŠ.  Velmi mě lákalo množství praxe, které VoŠ studentům umožňuje."

Kontakt na slečnu Slovákovou: 724 569 126

http://www.voss-ova.cz/

Tisková zpráva ke Dni se sociláním pracovníkem

V Českém Těšíně 22. září 2017


Den se sociálním pracovníkem je příležitostí pro všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku práce sociálního pracovníka. Od 2. – 8. října 2017 proběhne již 9. ročník Týdne sociálních služeb ČR, v rámci kterého se koná 2. ročník akce Den se sociálním pracovníkem, kdy Slezská diakonie opět otevře dveře do svých sociálních služeb a umožní ve svých střediscích prožít hodinu se sociálním pracovníkem.
Akce Slezské diakonie je určena všem, kteří chtějí poznat práci sociálního pracovníka. Na základě této zkušenosti budou chápat, jak sociální pracovníci pomáhají seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova nebo lidem s jiným sociálním problémem. Je to také příležitost zvážit studium sociální práce a poté hledat pracovní uplatnění v sociálních službách.

Sociální práce je velmi perspektivním studijním oborem s širokou paletou pracovního uplatnění a velkou poptávkou z řad poskytovatelů sociálních služeb. Sociální problémy provází každou společnost. Studium sociální práce a práce v sociálních službách je správnou volbou pro ty, kteří mají motivaci pomáhat druhým, jsou vnímaví k potřebám druhých lidí, jsou schopni druhé vést, pokud je to v jejich možnostech, jak si v nepříznivých situacích pomoci sami, a tak zvýšit kvalitu svých životů.
O akci Den se sociálním pracovníkem byl v loňském roce zájem a měl velký úspěch. Mnohým otevřel oči na sociální službu a její uživatele. Lidé vnímali práci sociálních pracovníků jako profesionální a potřebnou, proto jsme se rozhodli tuto akci pořádat i letos.

Hodinu se sociálním pracovníkem nabízíme v těchto sociálních službách: CHANA Bruntál, BENJAMÍN Krnov, EFFATHA Nový Jičín, INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, PORADNA PRO RODINU Havířov, OBČANSKÁ PORADNA Havířov, OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, ELPIS Ostrava, ELIM Ostrava, DUHOVÝ DŮM Ostrava, ELIM Stonava, HOSANA Karviná, SAREPTA Komorní Lhotka, EFFATHA Frýdek-Místek, RÚT Frýdek-Místek, SÁRA Frýdek-Místek, BEHTEL Třinec, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec.
Více informací o jednotlivých střediscích a službách naleznete na www.slezskadiakonie.cz.

Do této akce zapojily také dvě školy, a to VOŠ Sociální Ostrava a CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Studenti těchto škol, budou připraveni telefonicky zodpovědět otázky týkající se studia oboru sociální práce. Zájemci o studium tak budou moci hned získat informace o struktuře studia a spoustu zajímavých informací, na které dokáží nejobjektivněji odpovědět jen současní studenti.

Zájemci, kteří chtějí využít této příležitosti, kontaktují paní Veroniku Nyberovou na tel.: 731 120 262 nebo e-mailové adrese: v.nyberova@slezskadiakonie.cz. Paní Nyberová jim dle jejich zájmu doporučí vhodné středisko a dohodne konkrétní čas nebo zodpoví dotazy, které jsou s akcí Den se sociálním pracovníkem spojeny.

Mgr. Lenka Waszutová, MBA
Tisková mluvčí Slezské diakonie
Tel.: 604 229 619 Email: l.waszutova@slezskadiakonie.cz

 

  

 

 

 

 

Den se sociálním pracovníkem koná v rámci Týdne sociálních služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Den se sociálním pracovníkem 2. - 8. 10. 2017

Vážení,
 
dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník úspěšné akce Den se sociálním pracovníkem.
V týdnu od 2. do 8. 9.  2017 se naše služby zaplní širokou veřejností, aby zažili hodinu se sociálním pracovníkem. A to v sociálních službách určených pro lidi se zdravotním postižením, pro lidi bez domova či v jiných. Více informací v přiložené tiskové zprávě.
 
Přijďte i Vy! Jste srdečně zváni! Můžete nahlédnout do práce sociálního pracovníka do jeho vztahu s uživateli služeb anebo se zeptat účastníků této akce na jejich dojmy z práce sociálního
pracovníka.
 
Pokud Vás akce zaujala rádi Vás uvidíme. Můžete také volat nebo napsat, abych Vám sdělila ve kterou hodinu a den bude veřejnost v konkrétním středisku přítomná.
 
Těšíme se na Vás a přeji pohodové dny
 
Mgr. Lenka Waszutová, MBA
Vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR
Vedoucí Sekce sekretariát ředitele a strategického plánování
Tisková mluvčí


 

2016