Radka Čapková

Započala svou kariéru ve Slezské diakonii v roce 2002 na oddělení vnějších vztahů a současně byla v pozici asistentky ředitele na Ústředí Slezské diakonie. Po rodičovské dovolené v roce 2013 svou profesní kariérou pokračovala v Novém Jičíně, kde působí jako vedoucí a sociální pracovnice středisek EDEN Nový Jičín, denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a ve středisku ARCHA Nový Jičín chráněné bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením.

 

 

Jan Savický

Do Slezské diakonie nastoupil v roce 2011 jako vedoucí střediska BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylový dům pro muže. Od roku 2012 působí na pozici vedoucího azylového domu pro muže BETHEL Frýdek-Místek. V současné době je vedoucí středisek BETHEL Frýdek-Místek, střediska SÁRA Frýdek-Místek, azylového domu pro ženy a azylového domu pro matky s dětmi a SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pan Savický je ve výboru SAD v roli místopředsedy, funkcí specialisty v SD pro osoby bez přístřeší.