Jsi student/ka a potřebuješ praxi, brigádu, napsat diplomovou práci?       
 
Rádi Ti poskytneme praxi, pokud studuješ obor sociální práce či příbuzný obor nebo ekonomii, případně management. Všechny tyto studijní obory mají u nás perspektivu. V případě opodstatněného zájmu je možná praxe i v rámci jiného oboru. Naučíme Tě dívat se na teorii očima praktika, a naopak Ty nám můžeš říci zajímavé informace ze školy. Ale co je hlavní, poznáme se. Podívej se, na kterých pracovištích je možné praxi vykonat a co Ti nabízejí naši mentoři praxí. VLOŽIT - SEZNAM PRACOVIŠť - DODÁ VERONIKA NYBEROVÁ
 
Mnoho našich kolegů se stalo našimi „parťáky“ prostřednictvím studentských praxí v rámci systému talentů WANTED.
 

 
Podmínkou je, aby Tvá škola měla se Slezskou diakonií uzavřenou smlouvu, což zjistíš u personálního partnera, viz. kontakty. Pokud smlouva mezi Tvou školou a Slezskou diakonií není uzavřena a Ty budeš mít zájem praxi vykonat, neváhej, náš personální partner se spojí se zástupci Tvé školy a pokusí se smlouvu sjednat.
 
Nabízíme Ti také brigádu. Zejména o prázdninách, ale i v průběhu roku jsou situace, kdy potřebujeme výpomoc ve službách v rámci různých středisek. Tato situace je příležitostí něco si vydělat na základě dohody o provedení práce, ale také rozvinout své znalosti a dovedností, tedy brigáda se vším všudy!   
 
Jsi student třetího ročníku oboru Sociální práce, Speciální pedagogika, případně Ekonomie?
Přemýšlíš nad tím, kde hledat práci?
Co takhle psát diplomovou práci u nás a současně se připravovat na profesní dráhu v některém z našich středisek? Získáš podporu profesionálů a také dobrý začátek své kariérní dráhy v sociálních službách! Diplomovou práci lze psát v oblastech personalistiky, dobrovolnické práce, PR, ekonomického řízení, projektového řízení, poskytování sociálních služeb a dalších oblastí dle dohody.
Psát diplomové či jiné práce můžeš s námi i bez vykonání praxe. Budeme rádi, když Ti budeme moci nabídnout témata, která jsou pro nás aktuální, abychom mohli realizovat naše záměry. Věříme, že i pro Tebe může být naše téma atraktivní.
Nabízíme Ti podporu při provádění výzkumu a můžeš využít také naši knihovnu, ve které si můžeš půjčit potřebné knihy z oblasti:
- sociální práce,
- ekonomie,
- managementu,
- křesťanství.
 
 

Je Vaším profesním působištěm škola a sledujete kariérní dráhy svých absolventů?   
 
Aktivně spolupracujeme s několika školami, abychom měli stálý příliv nových informací, zajímavé kolegy a zvyšovali statut oboru sociální práce. Věříme, že aktivní spoluprací můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se bude zvyšovat zájem o obor sociální práce a uplatnění v něm. Formy spolupráce jsou pestré a záleží na potřebách a naší dohodě. Přidejte svou školu k nám!

Nabízíme možnost exkurzí do našich sociálních služeb. Již pravidelnou akcí je Den se sociálním pracovníkem. Tato akce probíhá vždy v měsíci říjnu u příležitosti Týdne sociálních služeb v České republice. V rámci této akce si naši sociální pracovníci připravují hodinový program pro veřejnost, kterého se každoročně účastní stále více žáků a studentů. Během této hodiny se účastníci akce dozví spoustu informací o sociální službě a jejich klientech.
Informace z oblasti sociálních služeb, vybraných sociálních problémů, dnes již patří mezi běžná celospolečenská témata, kdy dostatek relevantních informací vede k objektivnímu posouzení a tvorbě názorů na ně. Během naší prezentace, následné diskuze, či kulatého stolu probíráme spoustu zajímavých věcí o životě a pro život z oblasti sociální práce.
 
Obdobnou formu informovanosti nabízíme také prostřednictvím našeho on-line zpravodajství MOZAIKA. MOZAIKU natáčíme již třetím rokem a máme natočenou desítku dílů s přiblížením různých sociálních služeb. Každý díl MOZAIKY je věnován jedné sociální službě. Stačí si vybrat z již natočených dílů zde. Natáčíme každé dva měsíce a zájemci mají možnost si nechat zaslat odkaz na nový díl. Stačí napsat kolegovi a kameramanovi v jedné osobě na email: informacnicentrum@slezskadiakonie.cz
 

Mezi další naše možnosti spolupráce patří realizace Kariérních dnů. Naše zkušenosti nám umožňují studentům nabídnout tzv. Kariérový den. Je to den, ve kterém mohou studenti zažít výběrové řízení, naučit se psát motivační dopis, životopis, zkusit si napsat projekt, zvýšit znalosti z oblasti etikety a společenského protokolu apod.
 
Všechny tyto možnosti a další naleznete v záložce KARIÉRNÍ PROJEKTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Jsme rádi za spolupráci s Vámi a děkujeme za úspěšné absolventy Vašich škol!

 

 

Spolupracující školy, absolventi a naši kolegové

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Studijní obor: Sociální činnost

Formy spolupráce – Kariérní den, praktické stáže ve Slezské diakonii, Den se sociálním pracovníkem, aktivní vyhledávání studentů pro obor sociální činnost, zprostředkování volných pracovních míst, sdílení Mozaiky.


Úspěšní absolventi - Kateřina Kubíčková
Je mi 25 let a jsem úspěšnou absolventkou Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Už v dětství, jako desetiletá, jsem se setkala s lidmi s handicapem, a to prostřednictvím křesťanského klubu Píšťalky v Sedlištích u Frýdku-Místku. A možná právě tato zkušenost dala impuls k tomu, abych si podala přihlášku na uvedenou školu, studijní obor Sociální péče. Po složení maturitních zkoušek jsem se rozhodla své vzdělání nadále rozšířit, a proto jsem se přihlásila do kurzu Pracovníka v sociálních službách, který jsem absolvovala v Mateřské školce Exilu v Ostravě-Porubě.

V červenci 2012 jsem napsala a zaslala svůj první životopis a volba padla na Slezskou diakonii v Českém Těšíně. Přestože jsem měla obavy jestli, se svým vzděláním, ale krátkou praxí budu splňovat všechny požadavky na tuto pracovní pozici, vše se povedlo a mohla jsem v září 2012 nastoupit do přímé péče do střediska Eunika v Karviné.

V současné době pečuji o osoby s různým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 14-45 let. Náplň mé práce je velmi různorodá, pomáhám v posilování soběstačnosti, posiluji u uživatelů životní aktivizaci, jako je např. udržení a rozvoj duševních sil, schopností a dovedností, pomáhám tvořit a rozvíjet základní sociální a společenské kontakty. U jiných uživatelů se zaměřuji na rozvíjení pracovních návyků a manuální zručnosti. Společně s kolegy připravujeme volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy.

Přestože mě práce baví a hlavně vnitřně naplňuje, je pro mě velmi důležité mít kolem sebe tým kolegů a kolegyň, kteří mě podpoří, pomohou a poradí. Velmi ráda budu tuto práci vykonávat i nadále, vždyť je pro mě plná výzev, krásy a úspěchů.

 

Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Studijní obor: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce

Formy spolupráce – praktické stáže studentů (preferovaná škola pro studium sociální práce našimi zaměstnanci), Den se sociálním pracovníkem, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, sdílení zkušeností různými formami vzdělávání; spolupráce na systému talentů WANTED, zprostředkování volných pracovních míst, sdílení Mozaiky.


Úspěšní absolventi – Halina Pientoková
Motivací pro studium na škole CARITAS bylo především získání vzdělání v oboru, ve kterém působím, rovněž doporučení studovat právě tuto školu, výzva, zda to zvládnu. Školu CARITAS jsem začala studovat již jako maminka 3 dětí a pracovnice Slezské diakonie na plný úvazek. Co mě jako první napadne, když si vzpomenu na své studium? Neuvěřitelná studijní jízda, novinka v sociálních službách - standardy kvality, vyučující a zkoušející profesoři, zajímavá setkání s výjimečnými lidmi. Pracovat a přitom studovat bylo velké plus, pracovní zkušenosti skloubit s učením a naopak. To, co jsem se naučila, nyní využívám v praxi. Škola CARITAS je opravdu dobrou volbou.

Caritas o nás řekl - způsob péče o současné a budoucí zaměstnance SD považujeme za velmi příkladný. V rámci praxí našich studentů, ale i vedení absolventských praxí inspiruje k dobré praxi a nabízí tak možnost uplatnění. Jako naprosto unikátní vidíme systém personálních rezerv, o němž jsme uspořádali společně s SD setkání našich mentorů, tutorů a studentů a který je lákavým benefitem pro naše studenty i absolventy. Spolupráci s SD hodnotíme jako oboustranně přínosnou. Pomáhá nám při udržování kontaktu s realitou v praxi sociální práce, abychom byli schopni adekvátně připravovat budoucí profesionály pro tuto profesi.

 

VOŠ sociální Ostrava
Studijní obor: Sociální práce a sociální pedagogika

Formy spolupráce – písemná deklarace spolupráce, aktivní účast na konferencích a diskuzních fórech, poskytování stáží studentům, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, spolupráce v rámci WANTED, systémové dobrovolnictví studentů ve střediscích Slezské diakonie, sdílení Mozaiky, účast ve školské radě.


Úspěšní absolventi – Marie Kijonková
Při studiu na této škole jsem měla možnost si projít různými sociálními službami díky mnoha hodinám odborné praxe. Díky praxi jsem si také hned po ukončení školy našla první zaměstnání v kontaktním centru pro drogově závislé, kam jsem nastoupila v roce 2004 na pozici sociální pracovník. Poté jsem v roce 2007 nastoupila do Slezské diakonie, poradny Elpis pro oběti domácího násilí v Karviné na pozici koordinátor projektu, kde mi časem přibyla i služba Sociální asistence, což je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Po mateřských dovolených jsem se v roce 2014 vrátila do Slezské diakonie a nastoupila jsem do Programu pro pěstounské rodiny, pobočka Karviná, Orlová, kde dosud pracuji.


 

Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: Veřejná správa a regionální politika; Sociální patologie a prevence; Edukační péče o seniory

Formy spolupráce – Den Kariéry, stáže studentů ve službách Slezské diakonie, spolupráce v rámci WANTED, působnost v kariérním portálu, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, spolupráce a významná pomoc se zpravodajstvím Slezské diakonie MOZAIKA oddělením Audiovizuální tvorby.


Úspěšní absolventi – Romana Bélová
Slezská univerzita mě jako alma mater provázela v celém mém vysokoškolském studijním životě. Nejdříve jsem se jako absolventka ekonomické střední školy rozhodla pro studium oboru Sociální management na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné. Tento obor výborně kombinoval znalosti potřebné pro management v sociální oblasti a mohla jsem získat dovednosti v ekonomické i sociální sféře. Již během mého studia byla fakulta vstřícná ke spolupráci se Slezskou diakonií, a to zejména v rámci dobrovolnického programu. Do toho jsem se ráda zapojila a navštěvovala jsem pacienty nemocnice v Karviné. Dobrovolnictví mě natolik oslovilo, že jsem začala pravidelně „dobrovolničit“ ve středisku Slezské diakonie Eben-Ezer v Horním Žukově. Toto zařízení pro osoby se zdravotním postižením mělo na můj osobní i profesní život významný pozitivní dopad, na který nikdy nezapomenu. Z dobrovolnictví vzešla brigádnická práce, následně v posledním ročníku studia práce na částečný úvazek jako koordinátorka projektů. Hned po ukončení studia mi byla nabídnuta možnost podílet se jako vedoucí (již na plný úvazek) na vzniku služby sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Od té doby jsem ve Slezské diakonii dostala řadu příležitostí, které mě posouvají odborně i osobnostně dále. S novelizací zákona o sociálních službách a jejímu požadavku na vzdělání sociálních pracovníků jsem si na Slezské univerzitě v Opavě v oboru Veřejná správa a sociální politika doplnila v roce 2009 kvalifikaci sociálního pracovníka. Tento obor činnosti jsem si zamilovala a vnímám ho jako své životní poslání. Obě mé studijní zkušenosti mi v tom jsou oporou. V současné době se na pozici náměstkyně pro sociální práci snažím pozitivně ovlivňovat rozvoj kvality služeb poskytovaných Slezskou diakonií v souladu s jejími hodnotami, věnuji se inovativním projektům a profesnímu rozvoji pracovníků. Sama jsem si vyzkoušela, že Slezská diakonie nabízí pracovní zkušenosti v mnoha podobách, s řadou výzev a vizí pro osobní i pracovní rozvoj, které se dají kombinovat již se studiem nebo s různými životními situacemi, ve kterých se člověk nachází.
 

 

Ostravská univerzita, fakulta sociálních studií
Studijní obor: Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník

Formy spolupráce – praxe studentů ve střediscích, tvorba oponentských posudků a spolupráce na tvorbě absolventských prací, aktivní spolupráce v možnosti zadávání témat diplomových prací pro studenty; spolupráce v rámci WANTED;zprostředkování volných pracovních míst, sdílení Mozaiky.


Úspěšní absolventi  - Irina Tkáčová
Na Ostravské univerzitě jsem studovala v letech 2008 až 2011, vybrala jsem si obor Sociálním práce, kombinované studium. Vzhledem k tomu, že jsem už před tím šest let pracovala v sociálních službách, rozhodla jsem zůstat v sociální oblasti a profesionálně se věnovat činnosti, která mě baví a naplňuje. Ve Slezské diakonii pracuji od roku 2015. Měnila jsem zaměstnavatele z důvodu stěhování, práce ve Slezské diakonii mě velmi lákala – je to organizace s dlouhou tradicí v oblasti sociálních služeb, která žije podle křesťanských hodnot. A pro mě je důležité, když se můžu podepsat pod posláním organizace, ve které pracuji.

 

 
Kontakt:


Veronika Nyberová

vedoucí Odboru Personalistika a mzdy
personální partner pro oblasti Pobeskydí a Těšínsko
tel.: 558 764 320, 731 120 262
e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz


Bc. Michaela Vrbovská
personalista - personální partner pro oblasti
Karvinsko, Frýdek-Místek, Třinec, úsek Brno
tel.: 737 212 774
e-mail:m.vrbovska@slezskadiakonie.cz


Ing. Veronika Sasynová
personalista - personální partner pro oblasti Bruntál,
Krnov, Nový Jičín a Ostravsko
tel.: 731 670 774
e-mail:v.sasynova@slezskadiakonie.cz


on-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie