Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž.

Seznámení se standardy CHB, konkrétní seznámení s pracovními postupy.
Zapojení se do režimu služby - zejména v rámci  výchovných, vzdělávacích
a aktivizačních a volnočasových aktivit a  činností, cvičení paměti a pozornosti,
možné zapojení praktikantů do různých akcí ve středisku, ale také podpora
uživatelů při účasti na různých kulturních a společenských akcích v jejich okolí.
Případně příprava besedy na zajímavé téma. Práce v přímé péči. Seznámení
praktické práce všech pracovnicků. Se souhlasem uživatele - náhled do jeho
osobní složky, denních záznamů či IP.

Bc. Martina Chovancová, Dis.
archa.ct@slezskadiakonie.cz
tel.: 731 514 698