Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 543/30, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 545/61, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita

 azylové bydlení – 34 osob, tréninkové bydlení – 5 osob, OÁZA Nebory – 13 osob

Cena

Ubytování: 130 Kč/den
Strava:80 Kč/den
- snídaně 15,- Kč
- oběd 45,- Kč
- večeře 20,- Kč

Kontakt

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 734 709 702Poslání

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

 

Cílová skupina uživatelů

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení

Sociální služba azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci.

Uživatelem může být muž od 18-ti do 70-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší.

Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 34 lůžek.

Oáza Nebory

Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec.

Je určen pro muže od 18-ti do 70-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti. Ubytovací kapacita této formy služby je 10 lůžek.

Tréninkové bydlení

Návazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována v 5 bytech (4 garsoniéry v Třinci na ul. Lidické a 1 garsoniéra v Českém Těšíně na ul. Kysucké).

Uživatelem může být muž od 18-ti do 70-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší a který je občanem města Třinec (byty v Třinci) nebo Český Těšín (byt v Č. Těšíně) a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory.

Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech je 5 lůžek.

 

Uživatelem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby)
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

 

Výjimku z věkového limitu 70 let povoluje vedoucí střediska BETHEL Třinec

 

Cíle

Azylové bydlení, tréninkové bydlení:

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci uživatelů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce.

Dílčí cíle:

 • poskytovat zázemí pro uspokojení základních životních potřeb
 • poskytovat potřebnou podporu uživatelům
 • poskytovat službu odborně a vstřícně
 • podporovat uživatele v oblastech:
  • návrat do společenského prostředí
  • aktivní řešení své stávající situace
  • upevnění pracovních návyků
  • zajištění samostatného bydlení
  • upevnění hygienických návyků

Oáza Nebory:

Cílem poskytování programu je podpora uživatelů v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci, změna dosavadního rizikového chování, osobní růst a rozvoj, resocializace. Úkolem je přinášet evangelium lidem a na základě biblických principů a víry v Boha jim pomoci naučit se řešit jejich problémy a žít plnohodnotný a zodpovědný život. Středisko se snaží pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti.

 

Poskytované činnosti

 

Základní:

- poskytnutí ubytování v těchto formách:

 • azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou)
 • Oáza Nebory
 • tréninkové bydlení

- poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • poskytnutí celodenní stravy v rozsahu snídaně - oběd - večeře
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

- umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

- základní sociální poradenství

- podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.

- pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

 • aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni)
 • komunitní setkání
 • volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže)
 • křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními
 • podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách

 

Fakultativní:

 • potravinová pomoc
 • využití pračky

 

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální přístup
 • důstojnost
 • svobodná volba
 • srozumitelnost
 • jasná pravidla
 • zachování mlčenlivosti
 • pomoc bližním