Slezskou diakonii vede od konce roku 2010 paní ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Společně s ní řídí důležité oblasti života Slezské diakonie dva náměstci – náměstek pro sociální práci paní Mgr. et Ing. Romana Bélová a provozně ekonomický náměstek pan Ing. Bronislav Kostka.

Střediska Slezské diakonie nemají samostatnou právní subjektivitu. Jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie, které se nachází ve třech budovách v Českém Těšíně. První z nich - „Ústředí A“ se nachází na ulici Na Nivách 7. Druhá budova - „Ústředí B“ je na ulici Dukelská 264. Třetí budova - "Ústředí C" je na ulici Dukelská 263.

Práce na Ústředí Slezské diakonie je rozdělena do odborů a sekcí, které se soustřeďují na oblasti potřebné pro fungování Slezské diakonie jako celku.

Představenstvo Slezské diakonie

Představenstvo na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí.

 

Tabulka členů představenstva Slezské diakonie

 

  jméno funkce zaměstnání
  Mgr. et Ing. Jiří Kaleta předseda pastor sboru FS Písek SCEAV
  Ing. Česlav Santarius místopředseda  Společnost přátel Slezské diakonie, o.p., člen rady
  Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. místopředsedkyně ředitelka Slezské diakonie
  Mgr. Roman Brzezina člen pastor FS Bohumín SCEAV
  Mgr. Lenka Waszutová, MBA člen vedoucí Odboru personál. řízení, zah. vztahů a PR, vedoucí Sekce sekretariát ředitele, tisková mluvčí Slezské diakonie
  Arnold Macura člen ředitel POLNACORP
  Mgr. et Ing. Romana Bélová člen náměstkyně pro sociální práci, Slezská diakonie
  Lumír Svoboda člen operátor - vedoucí stavební údržby OKD - SC
  Zuzana Hazan člen vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín, Slezská diakonie
  Ing. Jiří Ziętek, MBA člen Třinecké Gastroslužby, jednatel
  Bc. Marta Czyžová člen místokurátorka církve SCEAV
 

Představenstva oblastí

V jednotlivých oblastech SD působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Níže uvádíme seznam zástupců v jednotlivých Představenstev oblastí:

 

Představenstvo oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín

 • Jana Švédová, ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a člen ČCE Krnov
 • Zuzana Hazan, Slezská diakonie a člen ČCE Krnov (místopředsedkyně)
 • Roman Hota, Tesalonika Bruntál
 • Radovan Rosický, ČCE Krnov
 • Renata Ramazanová, Město Krnov
 • Svatopluk Chlápek, ČCE Krnov (předseda)
 • Veronika Kmentová, Slezská diakonie
   

Představenstvo Oblasti Karvinsko

 • Mgr. Witold Strumpf (předseda)
 • Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně)
 • Mgr. Blanka Dadoková
 • Mgr. Emil Macura
 • Iveta Kuczerová
 • Bc. Iveta Pastuszková
 • Mgr. Martina Bystroňová
 • Ing. Ondřej Brdíčko
 • Pavla Matušínska
 • Richard Borecki

Představenstvo Oblasti Ostravsko

 • Mgr. Vilém Szlauer (předseda)
 • Bc. Renáta Motyková Dis.(místopředsedkyně)
 • Mgr. Janusz Kożusznik
 • Mgr. Roman Brzezina
 • Mgr. Natálie Klusová
 • Jan Kubiš
 • Mgr. Pavel Taska
 • Pastor Jiyun Jang

Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec

 • Arnold Macura (předseda)
 • Petr Wiselka (místopředseda)
 • Mgr. Miroslav Sikora
 • Marie Bornerová
 • Emil Gryga
 • Ing. Michael Trojka
 • Vladislav Blahut
 • Ing. František Kufa
   

Představenstvo Oblasti Těšínsko - aktualizuje se

Představenstvo Oblasti Pobeskydí - aktualizuje se