Slezskou diakonii vede od konce roku 2010 paní ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Společně s ní řídí důležité oblasti života Slezské diakonie dva náměstci – náměstek pro sociální práci paní Mgr. et Ing. Romana Bélová a provozně ekonomický náměstek pan Ing. Bronislav Kostka.

Střediska Slezské diakonie nemají samostatnou právní subjektivitu. Jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie, které se nachází ve třech budovách v Českém Těšíně. První z nich - „Ústředí A“ se nachází na ulici Na Nivách 7. Druhá budova - „Ústředí B“ je na ulici Dukelská 264. Třetí budova - "Ústředí C" je na ulici Dukelská 263.

Práce na Ústředí Slezské diakonie je rozdělena do odborů a sekcí, které se soustřeďují na oblasti potřebné pro fungování Slezské diakonie jako celku.

Představenstvo Slezské diakonie

Představenstvo na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí.

 

Tabulka členů představenstva Slezské diakonie

 

  jméno funkce zaměstnání
Mgr. et Ing. Jiří Kaleta předseda pastor sboru FS Písek SCEAV
Ing. Česlav Santarius místopředseda  Společnost přátel Slezské diakonie, o.p., člen rady
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. místopředsedkyně ředitelka Slezské diakonie
Mgr. Roman Brzezina člen pastor FS Bohumín SCEAV
Mgr. Lenka Waszutová, MBA člen vedoucí Odboru personál. řízení, zah. vztahů a PR, vedoucí Sekce sekretariát ředitele, tisková mluvčí Slezské diakonie
Arnold Macura člen ředitel POLNACORP
Mgr. Witold Strumpf člen pastor LECAV
Lumír Svoboda člen operátor - vedoucí stavební údržby OKD - SC
Bc. Pavel Taska člen vikář FS Ostrava SCEAV
Ing. Jiří Ziętek, MBA člen Třinecké Gastroslužby, jednatel
Bc. Marta Czyžová člen místokurátorka církve SCEAV
 

Představenstva oblastí

V jednotlivých oblastech SD působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Níže uvádíme seznam zástupců v jednotlivých Představenstev oblastí:

 

Představenstvo oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín

 • Mgr. Svatopluk Chlápek (předseda)
 • Zuzana Hazan (místopředsedkyně)
 • Mgr. Ivana Májková
 • Mgr. Roman Hota
 • Radovan Rosický
 • Jan Savický
 • PhDr. Renata Ramazanová
 • Ing. Radovan Vladík
 • Veronika Kmentová
   

Představenstvo Oblasti Karvinsko

 • Mgr. Witold Strumpf (předseda)
 • Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně)
 • Iveta Kuczerová
 • Pavla Matušínska
 • Bc. Iveta Pastuszková
 • Mgr. Martina Bystroňová
 • Ing. Ondřej Brdíčko
 • Richard Borecki
 • Mgr. Vladislav Szkandera
 • Mgr. Blanka Dadoková
   

Představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov

 • Mgr. Vilém Szlauer (předseda)
 • Bc. Renáta Motyková Dis.(místopředsedkyně)
 • Mgr. Janusz Kożusznik
 • Mgr. Roman Brzezina
 • Mgr. Natálie Klusová
 • Jan Kubiš
 • Mgr. Vladislav Volný      
 • Mgr. Oliverius Tomáš
 • Pastor Jang
   

Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec

 • Arnold Macura (předseda)
 • Petr Wiselka (místopředseda)
 • Mgr. Miroslav Sikora
 • Marie Bornerová
 • Emil Gryga
 • Ing. Michael Trojka
 • Vladislav Blahut
 • Ing. František Kufa
   

Představenstvo Oblasti Těšínsko

 • Mgr. Renata Sniegoňová (předsedkyně)
 • Mgr. Ing. Romana Bélová (místopředsedkyně)
 • Lumír Svoboda
 • Lydie Fedorová
 • Radek Wantulok
 • Josef Sliž
 • Wanda Stanieková
 • Irena Cieślarová
 • Mgr. Dagmar Siudová