MOZAIKA – zpravodajství Slezské diakonie

MOZAIKA si klade za cíl, přibližovat význam a přínos sociálních služeb do života lidí, je-li poskytována kvalitně, pracovníky disponujícími profesními i osobními kompetencemi.

Chceme přinášet emoce, radost, zamyšlení, lásku, nabídku, vzdělávat, rozvíjet, tvořit, inspirovat a budovat vztahy s širokou veřejnosti a být také přitažlivým místem pro aspiraci pro pracovní uplatnění ve Slezské diakonii.  

Současně chceme podtrhnout spolupráci se zřizovatelem Slezské diakonie, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání, kdy Slezská diakonie je praktickým realizátorem významné křesťanské hodnoty lásky k bližnímu.

Pevně věříme, že Vám MOZAIKA přinese potřebné informace, aby jste se mohli orientovat v sociálních službách a tak zajistili efektivní a rychlou pomoc v případě sociálních problémů nejen pro sebe, ale i pro své známé a příbuzné, abychom každý z nás měli možnost ovlivnit kvalitu životů.

MOZAIKU sledujte online, každý poslední týden v měsíci nový díl:

3. díl zpravodajství MOZAIKA:

2. díl zpravodajství MOZAIKA:

1. díl zpravodajství MOZAIKA:

Youtube Youtube

 

 

Děkujeme vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za pomoc při zpracování pilotního dílu zpravodaje Slezské diakonie MOZAIKA,  za odborný dohled naší práce a za zapůjčení studia pro natáčení vstupů moderátora.

 

 

 


 

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA pracuje na základě ustanovení statutem Zpravodajské rady.

Statut zpravodajské rady byl schválen ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. dne 7. 2. 2017.

Statut Zpravodajské rady zpravodajství MOZAIKA blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání Zpravodajské rady.

Úkolem Zpravodajské rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vysíláním zpravodajství MOZAIKY. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných a operativních úkolů, které s vysíláním MOZAIKY souvisejí.

Statut je v listinné podobě uložen u předsedy Zpravodajské rady.

 

Předseda Zpravodajské rady: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

 

Členové:

Mgr. et Ing. Romana Bélová

Mgr. Renáta Větrovcová

Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.

Markéta Fojtíková

Nátan Rusnok

Martin Curylo


 

Fotky z natáčení: