Děkujeme za šíření MOZAIKY těmto partnerům:

 

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z.s. (září 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZAIKU sledujte online, každý poslední týden v měsíci nový díl:

8. díl zpravodajství MOZAIKA:

7. díl zpravodajství MOZAIKA:

6. díl zpravodajství MOZAIKA:

 

5. díl zpravodajství MOZAIKA:

 

4. díl zpravodajství MOZAIKA:

3. díl zpravodajství MOZAIKA:

2. díl zpravodajství MOZAIKA:

1. díl zpravodajství MOZAIKA:

Youtube Youtube

 

 

Děkujeme vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za pomoc při zpracování pilotního dílu zpravodaje Slezské diakonie MOZAIKA,  za odborný dohled naší práce a za zapůjčení studia pro natáčení vstupů moderátora.

 

 

 


 

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA pracuje na základě ustanovení statutem Zpravodajské rady.

Statut zpravodajské rady byl schválen ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. dne 7. 2. 2017.

Statut Zpravodajské rady zpravodajství MOZAIKA blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání Zpravodajské rady.

Úkolem Zpravodajské rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vysíláním zpravodajství MOZAIKY. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných a operativních úkolů, které s vysíláním MOZAIKY souvisejí.

Statut je v listinné podobě uložen u předsedy Zpravodajské rady.

 

Předseda Zpravodajské rady: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

 

Členové:

Mgr. et Ing. Romana Bélová

Mgr. Renáta Větrovcová

Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.

Markéta Fojtíková

Nátan Rusnok

Martin Curylo


 

Fotky z natáčení: