Informátor 2017

Retro Informátor

Tento rok jsme vydali Retro Informátor a to díky podpoře střediska BETHEL Karviná. Ve vydání si můžete přečíst články z minulých dílů Informátorů, a to od vzniku Informátoru až dodnes. Stejně tak v tomto vydání naleznete úvodní slovo našeho emeritního ředitele pana Ing. Česlava Santariuse, který přibližuje historií tohoto časopisu ZDE. Celé číslo je k dostání v Informačním centru Slezské diakonie.

Informátor 2016

Soutěž o nový název pro náš časopis!

Redakční rada pro časopis Informátor vyhlašuje soutěž o nový název pro náš časopis. Zasílat Váš nápad můžete na e-mail: redakce@slezskadiakonie.cz do konce roku 2016, redakční rada poté vybere vítězný návrh a jeho autor získá knihu z nakladatelství GRADA, které naši soutěž podpořilo tímto sponzorským darem. 
Časopis získal v letošním roce ocenění ze soutěže Zlatý středník profesionální kvality a tento návrh na změnu názvu je jednou z dalších změn, které bychom rádi realizovali na základě doporučení odborné poroty této soutěže. 

Pro inzerenty

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentace Vašich produktů a služeb v časopise Informátor, který vydává Slezská diakonie.

Časopis je vychází čtvrtletně v nákladu cca 1 000 výtisků, distribuovaný sborům SCEAV, krajům, městům, obcím, univerzitám a dalším institucím.

Na požádání Vám časopis rádi zašleme v elektronické podobě. Aktuální ceník inzerce a možné formáty naleznete níže.

Ceník inzerce v časopise Informátor

Formát                 rozměr v mm         Cena v Kč (bez DPH)

A4                        180 x 250                       3000,- Kč

A5                        120x180                         1500,- Kč

sloupeček              120x86                             750,- Kč

 

Možnost dlouhodobé smlouvy o reklamní spolupráci (možnost slevy nebo PR článků zdarma).

Příspěvky je nutné zasílat v tiskovém formátu PDF.

Redakce Informátoru SD si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, která nabízí produkt, jenž je přímou konkurencí produktům SD nebo je v rozporu s etickými hodnotami SD.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Renátu Větrovcovou, odpovědný redaktor časopisu tel. 737 204 720,
e-mail: r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

Ocenění čtvrtletníku Informátor

Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015,
v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.