Časopis Informátor

Informátor, časopis, který pravidelně vydává nestátní nezisková organizace Slezská diakonie každé čtvrtletí již od roku 1994, přináší informace a novinky ze života ve střediscích Slezské diakonie a z oblasti sociálních služeb. Najdete v něm také zajímavé rozhovory a pozvánky na nadcházející události. Do Informátoru přispívají nejen zaměstnanci Slezské diakonie, ale také odborníci z dané oblasti. Zařazení článku k publikování schvaluje redakční rada, která se schází v pravidelných intervalech a určuje také tematický okruh jednotlivých vydání.


Periodikum Informátor si můžete stáhnout ve formátu PDF zde na stránkách Slezské diakonie nebo si jej vyzvednout na Ústředí Slezské diakonie.

Informátor 2017

Retro Informátor

Tento rok jsme vydali Retro Informátor a to díky podpoře střediska BETHEL Karviná. Ve vydání si můžete přečíst články z minulých dílů Informátorů, a to od vzniku Informátoru až dodnes. Stejně tak v tomto vydání naleznete úvodní slovo našeho emeritního ředitele pana Ing. Česlava Santariuse, který přibližuje historií tohoto časopisu ZDE. Celé číslo je k dostání v Informačním centru Slezské diakonie.

Pro inzerenty

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentace Vašich produktů a služeb v časopise Informátor, který vydává Slezská diakonie.

Časopis je vychází čtvrtletně v nákladu cca 1 000 výtisků, distribuovaný sborům SCEAV, krajům, městům, obcím, univerzitám a dalším institucím.

Na požádání Vám časopis rádi zašleme v elektronické podobě. Aktuální ceník inzerce a možné formáty naleznete níže.

Ceník inzerce v časopise Informátor

Formát                 rozměr v mm         Cena v Kč (bez DPH)

A4                        180 x 250                       3000,- Kč

A5                        120x180                         1500,- Kč

sloupeček              120x86                             750,- Kč

 

Možnost dlouhodobé smlouvy o reklamní spolupráci (možnost slevy nebo PR článků zdarma).

Příspěvky je nutné zasílat v tiskovém formátu PDF.

Redakce Informátoru SD si vyhrazuje právo odmítnout inzerci, která nabízí produkt, jenž je přímou konkurencí produktům SD nebo je v rozporu s etickými hodnotami SD.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Renátu Větrovcovou, odpovědný redaktor časopisu tel. 737 204 720,
e-mail: r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

Ocenění čtvrtletníku Informátor

Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015,
v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.