Články

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii máme nyní příležitost zapojit se do reformy péče o duševní zdraví, jejímž cílem je poskytnout včasnou, komplexní a profesionální podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cílem je také zajistit místní dostupnost služeb, rovněž v menších městech a obcích.

Informátor 4/2018 | více zde


  


Poznatky ze stáže v Psychiatrické nemocnici Opava

Ve dnech 15.–17.10. 2018 jsem absolvovala stáž v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PN). První den jsem byla v Denním stacionáři pro terapii psychóz, který pracovníci nazývají Zahradním domem. Mile mě přivítaly klinická psycholožka a terapeutická sestra. Krátce jsme si popovídaly a pracovnice mi sdělily pár informací o Zahradním domě, který je umístěný již mimo lůžkový areál v zahradě mezi Psychiatrickou nemocnicí Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě.

Informátor 4/2018 | více zdeReforma psychiatrické péče: Terst – zkušenosti ze zahraničí

Pracovnice Slezské diakonie využily možnosti pracovní stáže v rámci vzdělávacího programu Erasmus+  vycestovat do Terstu v Itálii za účelem inspirovat se a získat nové zkušenosti v oblasti reformy psychiatrické péče a její implementace v České republice. Proces deinstitucionalizace psychiatrické léčebny San Giovanni v Terstu se stal (dle Světové zdravotnické organizace) vzorovým příkladem toho, jak umožnit lidem hospitalizovaným v psychiatrické léčebně žít v běžné komunitě.

Informátor 4/2018 | více zdePravidelná setkání lidí s duševním onemocněním

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20


Klub v parku při sociální rehabilitaci RÚT Bruntál pořádá pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním.

Informátor 4/2018 | více zdeNejsi v tom sám!

Děti umístěné do pěstounské péče se kromě běžných starostí typických pro jejich vrstevníky často potýkají ještě i s několika specifickými obtížemi navíc – cítí se nepochopeny svým okolím a osamoceny ve svém prožívání, obtížně přijímají samy sebe a svou situaci, je ohrožen jejich zdravý rozvoj a formování jejich identity. Proto Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie připravil pro děti z pěstounských rodin ve školním roce 2017/2018 projekt „Nejsi v tom sám!“

Informátor 4/2018 | více zdeBlahoslavenství jako inspirace ke službě

Jednou z částí Ježíšova Kázání na hoře jsou Blahoslavenství. Můžeme je považovat za určitý program Božího království. Program, který říká, koho se Boží království týká.
Chudí, plačící, hladoví, zakřiknutí a umlčení – to jsou lidé, kterých si Pán Ježíš všímá, na které upozorňuje a kterým slibuje, že se na ně nezapomnělo. U Pána Ježíše je prvním terapeutickým krokem soucit. Ve svém kázání nás chce upozornit, koho si máme všímat.

Informátor 4/2018 | více zde

 

Cena kvality je doma

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v Hlavním sále Senátu PČR v Praze slavnostní finále 13. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Slezská diakonie do letošního ročníku nominovala dvě služby a je naší velkou radostí, že obě získaly ocenění. Je to výsledek dlouhodobé práce na zvyšování kvality a úsilí, které pracovníci věnují podpoře klientů.

Informátor 4/2018 | více zde

 

 

Báseň k tématu: Lidé se zkušeností s duševním onemocněním

JE ČAS BOJOVAT !

Nebe se zatáhlo černými mraky
Mrtví ptáci k zemi padají
Přesto ti rozkvétá na tisíc růží
A jejich trny srdce ti drásají.

Všichni se baví, všichni se smějí,
Jen ty máš v očích bolest a žal
Nemůže rozumět, kdo nezažil utrpení,
Vždyť stokrát už sis přál
Prostě už nebojovat dál.

Jenže válka už začala, dostal jsi zbraň
Rány tě pálí a ty bys chtěl žít.
Tichý hlas povídá bojuj a vstaň!
Zadarmo nemůžeš cokoli mít
Tak se braň!

                                               

 "Jmenuji se Martina, je mi 41 let, trpím depresemi a stavy úzkosti. Protože jsem se v dětství a období dospívání neměla komu svěřit se svými starostmi, strachem a beznadějí, začala jsem slova skládat na papír a hodně se mi díky tomu  ulevilo.
Bojovala jsem celý dosavadní život za  pocit obyčejného lidského štěstí a podařilo se, proto neztrácejte naději. O svůj boj bych se chtěla se všemi podělit prostřednictvím poezie, kterou píši od 12-ti let…"