Lidé se zkušeností s duševním
onemocněním

Ve Slezské diakonii máme nyní příležitost zapojit se do reformy péče o duševní zdraví, jejímž cílem je poskytnout včasnou, komplexní a profesionální podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cílem je také zajistit místní dostupnost služeb, rovněž v menších městech a obcích.
                                                                                                     
více zde


  

Poznatky ze stáže v Psychiatrické nemocnici Opava
 

Ve dnech 15.–17.10. 2018 jsem absolvovala stáž v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PN). První den jsem byla v Denním stacionáři pro terapii psychóz, který pracovníci nazývají Zahradním domem. Mile mě přivítaly klinická psycholožka a terapeutická sestra. Krátce jsme si popovídaly a pracovnice mi sdělily pár informací o Zahradním domě, který je umístěný již mimo lůžkový areál v zahradě mezi Psychiatrickou nemocnicí Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě. Jedná se o doléčovací ambulantní formu péče od pondělí do pátku, která zajišťuje plynulý přechod mezi hospitalizací a návratem do běžného života.  Zajišťuje 4 a 6 hodinový psychoterapeutický skupinový program.
                                                                                                                                   
více zde

 

Reforma psychiatrické péče: Terst – zkušenosti ze zahraničí

Pracovnice Slezské diakonie využily možnosti pracovní stáže v rámci vzdělávacího programu Erasmus+  vycestovat do Terstu v Itálii za účelem inspirovat se a získat nové zkušenosti v oblasti reformy psychiatrické péče a její implementace v České republice. Proces deinstitucionalizace psychiatrické léčebny San Giovanni v Terstu se stal (dle Světové zdravotnické organizace) vzorovým příkladem toho, jak umožnit lidem hospitalizovaným v psychiatrické léčebně žít v běžné komunitě.
                                                                                                                                   
více zde

 

Pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20

Klub v parku při sociální rehabilitaci RÚT Bruntál pořádá pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním.

                                                                                                                                   
více zde

 

Nejsi v tom sám!

Děti umístěné do pěstounské péče se kromě běžných starostí typických pro jejich vrstevníky často potýkají ještě i s několika specifickými obtížemi navíc – cítí se nepochopeny svým okolím a osamoceny ve svém prožívání, obtížně přijímají samy sebe a svou situaci, je ohrožen jejich zdravý rozvoj a formování jejich identity. Proto Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie připravil pro děti z pěstounských rodin ve školním roce 2017/2018 projekt „Nejsi v tom sám!“  Jeho cílem bylo děti prostřednictvím setkání s dětmi z jiných pěstounských rodin i společného atraktivního programu podpořit v úspěšném zvládnutí výzev, které před ně životní okolnosti postavily, v budování kvalitních sociálních vztahů či rozvoji jejich komunikačních schopností.

                                                                                                                                   
více zde

 

Blahoslavenství jako inspirace ke službě

Jednou z částí Ježíšova Kázání na hoře jsou Blahoslavenství. Můžeme je považovat za určitý program Božího království. Program, který říká, koho se Boží království týká.

Chudí, plačící, hladoví, zakřiknutí a umlčení – to jsou lidé, kterých si Pán Ježíš všímá, na které upozorňuje a kterým slibuje, že se na ně nezapomnělo. U Pána Ježíše je prvním terapeutickým krokem soucit. Ve svém kázání nás chce upozornit, koho si máme všímat. Když evangelista Matouš zmiňuje chudých v duchu, ptám se, do jaké míry myslel i na ty, kteří mají psychické problémy a duševní nemoci? Jsou to lidé, kteří nemají vnitřní duchovní bohatství. Často zůstávají osamocení, protože je přátelé opustili, jiní se dokonce stydí a obávají se reakce okolí. Ale právě takovým patří Boží království. Navíc platí i Ježíšovo slovo, že ani nemoc nás nemůže odloučit od Boží lásky. To chceme těmto lidem zvěstovat i při pastorační službě.

                                                                                                                                   
více zde

 

Cena kvality je doma

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v Hlavním sále Senátu PČR v Praze slavnostní finále 13. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Slezská diakonie do letošního ročníku nominovala dvě služby a je naší velkou radostí, že obě získaly ocenění. Je to výsledek dlouhodobé práce na zvyšování kvality a úsilí, které pracovníci věnují podpoře klientů.
                                                                                             
                                                                                                                                   
více zde