31
říjen
9:00 - 16:00 hodin
Loading Events

Slezská diakonie připravuje ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji:

MEZI REZORTY

aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji

Konference je cílená především na odbornou veřejnost, studenty souvisejících oborů, ale i osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Od konference si slibujeme sdílení zkušeností a dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Chceme otevřít diskusi k možnostem nastavení a rozvoje multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením i jejich rodin v rámci regionu Jihomoravského kraje.

Konference se koná pod záštitou 1.náměstka primátorky MMB Mgr. Petra Hladíka, náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala

a veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

 

Veškeré informace a kontakty ke konferenci ZDE: http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/Mezi_rezorty