08
říjen
9:00 - 15:30 hodin
Loading Events

Jsme v situaci, kdy nezaměstnanost je hrubě pod hranici frikční nezaměstnanosti, byť se objevují hlasy, že se situace pomalu ale jistě začíná měnit, stále platí, že lidé se shánějí mnohem obtížněji než dříve. Každý zaměstnavatel má zpravidla na lidi konkrétní požadavky například na kvalifikaci, ale zejména nebo výhradně na motivaci člověka pro tu či onu pozici v té či oné oblasti, a o zajištění jeho kvalifikace se postará následně.

Sociální služby mají kvalifikaci na své zaměstnance upravenou v zákoně č. 108/2006 O sociálních službách. Kvalifikace sama o sobě, ale samozřejmě nestačí. To již všichni zaměstnavatelé ví, že nezbytným předpokladem pro práci, s různými cílovými skupinami klientů v nejrůznějších složitých sociálních situacích, je právě zmíněná motivace zaměstnance, zájem, víra ve smysl práce, která stojí za dobře poskytovanou sociální službou. Kvalifikaci nám mohou zajistit vzdělavatelé, kteří nabízí studijní obory, ať už na středních či vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Ale jak je to s motivací lidí?

Motivací ať už k samotnému studiu sociálního oboru nebo následně k profesní aspiraci v sociálních službách? Jsou mladí lidé či lidé obecně motivování studovat a následně působit v sociálních službách? Jsme schopni, případně jak zvyšovat status sociálních služeb, oboru sociální práce u veřejnosti? Co mohou udělat zaměstnavatelé nebo poskytovatelé vzdělávání anebo je cestou spolupráce, spojení sil? Co si myslí studenti?

Neméně důležitou otázkou a výzvou zůstává také udržení zaměstnanců v profesích sociálních služeb.

Jak se nám to může podařit a jaké jsou příklady dobré praxe v oblasti personální práce?

Přijměte pozvání k zamyšlení, inspiraci, diskusi na naší konferenci: Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledů zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

 

Více informací a přihláška zde: http://www.slezskadiakonie.cz/prace-v-sd/konference