Funkce životopisu

Životopis je vaší první vizitkou. Zaměstnavatel si podle něj utvoří první představu o uchazeči. Proto byste neměli zapomenout na nic, co hovoří ve váš prospěch.

 

Náležitosti

 • Jméno a příjmení uvádějte tak, aby bylo na první pohled z dokumentu zřejmé.
 • Vzdělání.
 • Zkušenosti a dovednosti - tj. přehled praxí, kurzů, schopností.
 • Předchozí, případně současné zaměstnání.
 • Pokud jej zasíláte poštou (což je vhodnější), nezapomeňte na vlastnoruční podpis.
 • Datum.
 • Součástí životopisu mohou být i přílohy, například fotokopie osvědčení z absolvovaných kurzů, vysvědčení apod.

 

Doporučení

 • Uvádějte vždy pravdu.
 • Buďte struční a výstižní.
 • Nebojte se nabídnout to, co umíte.

 

Forma

Jistě jste si všimli, že existuje pestrá paleta různých (i graficky zpracovaných) životopisů. Když provedeme malou selekci, zůstanou nám dvě hlavní formy životopisu:

 • Vypravovací forma
 • Strukturovaná forma

Personální oddělení Slezské diakonie jednoznačně dává přednost strukturované formě životopisu.

 

Postoupení životopisu

Váš životopis spolu s osobním dotazníkem zasílejte na adresu: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín nebo na email h.mihulkova@slezskadiakonie.cz.

 

Vzor životopisu