Slezská diakonie - Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse vyhlašuje fotografickou soutěž pro začínající i pokročilé fotografy, jejichž úkolem je zajímavým způsobem zachytit téma: Růst, vzdělávání a překonávání barier, které je rovněž vyhlášeno tématem roku ve Slezské diakonii.

Podmínky v PDF formátu jsou k dispozici ZDE.

Plakát ve formátu JPG je k dispozici ZDE.

Fotografie můžete zasílat od 17. 7. 2017 do 24. 9. 2017.

Vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích vybere porota složená pořadatelem soutěže a profesionálních fotografů. Výběr ceny veřejnosti v podobě veřejného hlasování proběhne od 2. 10. 2017 do 16. 10. 2017.

Soutěž je pod záštitou fotografa Jana Kufy Kičeřoka

 

Soutěžní kategorie:

 1.             Růst
 2.             Vzdělávání
 3.             Překonávání barier

 

Jak se zapojit do soutěže

Účastník zašle fotografii na email: informacnicentrum@slezskadiakonie.cz a zároveň ke své fotografii připojí název fotografie, své jméno a příjmení, emailovou adresu, soutěžní kategorii a telefonní číslo. Jednu fotografii zasílejte v jednom e-mailu.

Do veřejného hlasování bude komisí vybrána jedna fotografie každého účastníka soutěže s uvedením jména autora snímku.

 

Podmínky účasti:

 

 • Soutěže se můžou zúčastnit začínající i pokročilí fotografové (dále také jako „účastníci“).
 • Zúčastnit se může každý účastník s celkově pěti fotografiemi v rámci celé soutěže, přičemž se fotograf rozhodne sám, ve kterých kategoriích bude soutěžit. Fotograf může vytvořit sérii 3 snímků, která se bude považovat za jednu fotografii. Zašle-li některý z účastníků v rámci soutěže fotografii více než pět, k ostatním fotografiím nebude přihlíženo.
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, označení kategorie (číslem) bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-nazev-snimku.jpg“.
 • K fotografiím můžete uvést jedno nebo víceslovný název fotografie.
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2500 px na jejich delší straně, maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 10 MB.
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • Fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu.
  • Osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže.
  • Veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 • Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • Mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.).
  • Jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem.
  • Byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže.
  • Nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.
  • By mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže Slezské diakonie.
 • Vítěze soutěže ve všech kategoriích vybere porota zástupců pořadatele soutěže a profesionálních fotografů.
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, tedy Slezské diakonie, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících.
 • U fotografií, které budou vytištěné na výstavu vítězných fotografií, bude přidáno logo našeho sponzora: Grafické a reklamní studio Alevan.
 • Zasláním fotografií do soutěže souhlasíte s pravidly fotosoutěže, uchováním osobních dat pro účely vyhodnocení a vyhlášení výsledku fotografické soutěže, také se zveřejněním jména autora fotografie.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či změnit ceny pro vítěze.

 

Určení výherce:

Výherce určí odborná porota.

Cenu veřejnosti určí veřejné hlasování.

Odborná porota:

Jan Kufa Kičeřok – záštita soutěže, člen odborné poroty

Jan Bocek – člen odborné poroty

Michal Popieluch – člen odborné poroty

Marek Džupin - člen odborné poroty

Nátan Rusnok - Přísedící člen odborné poroty ze strany organizátora

Ceny pro vítěze

Pro účastníky, kteří budou komisí vybrání do užšího výběru, bude realizován fotografický workshop či beseda s výše uvedenými fotografy. Předpokládaný termín akce je 28. 10. 2017.

Vítězné fotografie (1. 2. a 3. místo jednotlivých kategorií a hlasování veřejnosti) budou vytištěné společností Grafické a reklamní studio Alevan Aleš Hořčica a vystavené ve Slezské diakonii – Diakonického a vzdělávacího centra a současně pravidelně zveřejňovány na webových stránkách, facebookém profilu, periodiku i video zpravodaji Mozaika Slezské diakonie.

Cenou pro vítěze, druhé a třetí místo ve všech kategoriích, bude také kniha stejně jako pro fotografa, který získá cenu veřejnosti.

Organizátor

Slezská diakonie - Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse

 

Sponzoři soutěže:

Servis osobních a nákladních automobilů,  Vladislav Blahut

Grafické a reklamní studio Alevan, Aleš Hořčica
 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor