Diakonické školství Slezské diakonie zajišťují dvě školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava.

  • Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Akceptujeme potřeby a odlišnosti jednotlivých žáků. Rychle reagujeme na evropské trendy v oblasti speciální pedagogiky.
  • Výchovně vzdělávací systém propojujeme s poskytováním cílených sociálních služeb pro děti, žáky i studenty.
  • Naplňujeme křesťanské zásady a hodnoty. Na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka náboženství. Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních.

Školy jako jediné vzdělávací instituce na Těšínsku a Krnovsku spojují výchovně vzdělávací činnost se sociálními službami Slezské diakonie. Dětem jsou tak poskytovány spolu se vzděláváním i komplexní sociální služby.

Těšínská škola se pravidelně stává spoluorganizátorem významných kulturních akcí. Aktivně se např. podílela na cyklu workshopů a výstav v rámci mezinárodního projektu k oslavám 1 200 let vzniku města Cieszyn. Krnovská škola je známá již tradičním pořádáním benefičních adventních koncertů.

 

Kontakty
 

MŠ, ZŠ, a SŠ Slezské diakonie
Frýdecká 34, 737 01  Český Těšín

tel: 558 746 618
e-mail: cps.diakonie@tiscali.cz
web: www.skolasd.eu


MŠ, ZŠ, a SŠ Slezské diakonie Krnov
SPC N 454/54, 794 01 Krnov

tel: 777 108 337
e-mail: radovan.vladik@specialniskoly.cz
web: www.specialniskoly.cz