Projekty středisek

Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů. Níže si můžete přečíst o aktuálních projektech:

KARMEL Tichá
, denní stacionář

  • "BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt
    "Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením- KARMEL v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm".

Další informace o projektu zde


Spolupráce středisek

Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním

  • Barvy duše
    Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Další informace o projektu zde