Kvalitní život i v nemoci

Tak zní název projektu, který byl dokončen k 31.12. 2016 v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

    

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Kvalitní služba i v nemoci zkvalitnil služby střediska SILOE Ostrava, který zahrnuje tři sociální služby: Centrum denních služeb, Odlehčovací službu a Domov se zvláštním režimem. Projekt zahrnoval rekonstrukci vnitřních prostor budovy a rovněž komplexní úpravu přilehlé zahrady. Celá rekonstrukce je financována z projektu Švýcarsko–české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Projektový záměr byl vypracován Slezskou diakonií v roce 2011 a v říjnu 2012 byl projekt schválen ministerstvem financí v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Po splnění všech administrativních podmínek, vyhlášení a zrealizování veřejných zakázek, provedení projektové dokumentace, vzdělávání pracovníků v nových metodách apod. došlo na zahájení nejdůležitější části projektu – samotné stavby. Veřejnou zakázku vyhrála stavební společnost Beskydská stavební, a.s., která v říjnu 2014 přebrala staveniště. Hlavní stavební práce začaly v únoru 2015. Stavba byla ukončena v listopadu 2015. První uživatelé Domova se nastěhovali k 11. březnu 2016. V celém středisku SILOE Ostrava pracuje 18 pracovníků v přímé péči, dalších pět pracovníků na pozicích sociálních pracovníků, řidiče, údržbáře a uklízeček. Náklady na rekonstrukci činily 31 155 000 Kč. Díky další získané podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce byl projekt prodloužen do prosince 2016 a provádějí se další investice do objektu, realizuje se celková rekonstrukce přilehlé zahrady, dokupuje se další vybavení apod.

 

 

 

 

 

 

 

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu nepřetržitě po celý den v průběhu celého kalendářního roku pro 12 uživatelů. Pobytová odlehčovací služba přináší odlehčení rodinám a pečujícím tím, že na předem stanovenou dobu převezme péči o seniora. Ambulantní centrum denních služeb přispívá k udržení stávajících schopností a soběstačnosti uživatele. Odlehčovací služba přináší odlehčení pečujícím. Hlavním cílem všech našich poskytovaných služeb je zajistit odbornou a důstojnou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Snažíme se o to, aby se uživatelé u nás cítili bezpečně a současně prožívali své stáří s ohledem na možnosti aktivně, a také udrželi kontakt se svými blízkými.

Jsme přesvědčeni, že prostředky, které byly investovány do rekonstrukce, se zúročí ve zvýšené kvalitě života lidí, jež vstupují do své poslední životní etapy. Díky tomuto projektu a lidem, kteří zajišťují odbornou a lidsky důstojnou péči, mohou senioři prožít tuto etapu svého života v prostředí, které respektuje jejich potřeby a přání.

Lenka Waszutová

Kontakt:
Mgr. Lenka Waszutová MBA, tisková mluvčí,

l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619

From 26th to 29th September 2016, the employees of Slezská diakonie went on a business trip to Switzerland as a part of the Czech-Swiss Cooperation Programme, specifically the project "A quality life despite illness". During their travels, the employees have visited several social housing facilities providing housing for the elderly that require help and support when taking care of themselves. The diaconal facilities were "Residenz Neumünster Park" (nursing home, day services centre, respite care, home for elderly and home with special regime) and "Pflegeheim Rehalp" (hospice type facility, home for elderly). Our employees have also visited "Zentrum Sonne" (home with special regime) which gained the accreditation for providing care according to Dr. Böhm. The clients of these facilities were pensioners, elderly with dementia, people with mental illness (schizophrenia, depression) and others. The trip was very enlightening for our employees. Switzerland is one of the world's richest countries, which also resonates in the equipment found in the facilities, but also the amount of financial settlements and the financing system as a whole). The strong volunteer tradition in Switzerland is tied to social prestige and status that is why there was never a shortage of volunteers in these facilities. The network of social housing and services in the area of elderly care is extensive here. The latest trend is to support field and ambulance services so that pensioners can stay at home for as long as possible. Non-existent waiting lists for these services prove this.

We would like to hereby thank for the possibility to take part in this business trip and for all the imaginative information gained on the way.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The project of Swiss-Czech cooperation “Quality life in sickness” is concentrating on the reconstruction of the building located on the Rolnická street in Ostrava Nová Ves, but also on expanding the offer of social services by adding an elderly home for seniors in need of a special treatment because of their memory disorders.

The project began in October 2012. The first step was a business trip to Switzerland. There, we gained new experience in treating people with memory disorders.

The project was prolonged to October 2016 because of the reconstruction of the garden and the passage.

 

February 2015    3.  ground floor - Soil areas before reconstruction

 

 

March 2016

 

We invite you to a small walk through time. The presentation about how the reconstruction proceeded can be found HERE

 

Reconstruction of the building on the street Rolnická 55

So far we have finished reconstructing a big part of the building as well as building the new Elderly home with a special treatment on the third floor. The Home was opened for clients on 10th March 2016. The capacity was at its maximum right away.  Thanks to the Swiss financial help, for which we are very grateful, we are now able to reconstruct the garden, the passage and also modernise the equipment of reconstructed rooms of the housing respite service on the first floor.

The project began in October of 2012. Since then a lot of days and months of hard work occurred, but also days of hard-earned rest, days full of grief and joy, days filled with feelings of helplessness or hope. We thank all our clients, their families, the public and our employees for their patience. We believe that the result will be worth it.

“A power very strange surrounds us quietly, and that is why I sit and wait calmly. God is with us today, our faith proves that, and he will stand by us every new day that is to come.” (Dietrich Bonhoeffer)

 

Marta Machová, manager of the SILOE centre in Ostrava

 

Supported from the Programme of Czech-Swiss cooperation

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union