Cestou zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory

 
Slezská diakonie se od ledna letošního roku intenzivně rozjela dvouletý evropský projekt na podporu zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory. Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací pracujícími se seniory nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámi s fungováním služeb pro seniory v zahraničí.

Do projektu jsou rovněž zapojeni 4 mezinárodní experti, kteří vytvoří on-line publikaci dostupnou v angličtině i např. češtině, která bude sloužit jako metodická příručka pro managery sociálních služeb či vzdělavatele a přispěje ke zvýšení kompetencí zaměstnavatelů v oblasti zvyšování kvality služeb pro seniory. Prioritními tématy budou mimo systémy řízení kvality také praktické tipy a postupy získání a udržení kvalitních zaměstnanců, způsob měření kvality a přínosu služeb či trendy v oblasti zvyšování kvality dlouhodobé péče o seniory v Evropě. Projekt je podpořen z programu Erasmus+, vzdělávaní dospělých.

 


19.3.2019 se v Bratislavě setkal řídící výbor projektu Q Europe, který v rámci mezinárodního strategického partnerství 4 zemí (ČR, SR, Itálie, Belgie) řeší kvalitu v dlouhodobé péči o seniory. V rámci projektu vzniká příručka pro manažery k usnadnění přenosu klíčových principů kvality do každodenní praxe služby. Příručka také propojí témata kvalitní služba-kvalitní pracovníci - trendy v dlouhodobé péči s dopadem na život seniora. Příručka je doplněna případovými studiemi a krátkými výukovými videi z praxe.

Jsme téměř u cíle a věříme ve skvělý výsledek ! Příručka bude prezentována v červnu na kulatém stole v Ostravě a dále bude dostupná online.