Lidé bez domova očima našich dětí

Lidé bez domova očima našich dětí je kampaň Slezské diakonie, která si klade za cíl představit lidi bez domova prostřednictvím fotografií, které překreslili žáci ze Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně. Každá fotografie je dále obohacena o životní příběh portrétovaného člověka.

Fotografie bezplatně pro tuto kampaň pořídila odborná fotografka paní Halina Sikora a následně fotografie překreslili žáci Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně.

Nicméně bez lidí bez domova, kteří dali souhlas s pořízením a prezentací těchto fotografií, by kampaň nevznikla. Portréty lidí bez domova byly pořízeny ve službě terénního programu BETHEL Český Těšín a jedná se o uživatele této služby Slezské diakonie.

Lidé bez domova jsou tématem mnohých diskusí a různých názorů včetně návrhů na řešení této jejich životní situace. Lidé bez domova žijí mezi námi a stali se součástí naší společnosti. Jde o to, aby veřejnost viděla lidí bez domova, jako lidi, kteří mají svůj vlastní životní příběh s okolnostmi, které je přivedly na životní cestu, ve které chybí domov. Mladí lidé bývají velmi často nezatížení předsudky a jsou to oni, kteří budou tvůrci budoucnosti.

A jak se jim povedlo zachytit lidi z fotografií do své kresby? Fotografie paní Sikory a portréty žáků poprvé shlédli hosté na slavnostní vernisáži výstavy, která nese stejné jméno jako kampaň tj. Lidé bez domova očima našich dětí, která se konala dne 7. 1. 2019 ve studovně Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse v Českém Těšíně.

Výstava bude na tomto místě zpřístupněna veřejnosti až do konce února 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté bude příležitost putovní výstavu vidět na dalších místech Moravskoslezského kraje a také v Polském Těšíně. Výstava Lidé bez domova očima našich dětí spojila Zámek v Cieszynie a Slezskou diakonii v navázání nové spolupráce. 

Další partneři v rámci této kampaně jsou Obec Bystřice, Městská knihovna Třinec, VOŠS Ostrava, Těšínské divadlo, Městská knihovna Havířov a další instituce. 

Slezská diakonie srdečně zve všechny, kteří mají zájem si prohlédnout na fotografie a portréty lidí bez domova, které mnozí z nás běžně potkávají na ulici. Výstavou Lidé bez domova očima našich dětí se nabízí možnost seznámit se také s jejich životními příběhy a tak porozumět životní situaci těchto lidí a také smyslu sociální služby terénního programu BETHEL Český Těšín.

  • Kontakt:
  • Mgr. Lenka Waszutová, MBA, tisková mluvčí;
  • l.waszutova@slezskadiakonie.cz; tel. 558 764 320, 604 229 619

 

Velké poděkování patří ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně, učitelky, které pracovaly s dětmi: 

Renata Humel a Pavla Richterová

Tuto kampaň v rámci stáže vzdělávaní praxí vymyslela a zrealizovala Alina Humel narozená v Českém Těšíně 29.5.1984.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž k výstavě přináší také Český rozhlas Ostrava. 

 

 

 

 

Služby Slezské diakonie pro lidi bez domova ZDE