Časopis Informátor

Informátor, časopis, který pravidelně vydává nestátní nezisková organizace Slezská diakonie každé čtvrtletí již od roku 1994, přináší informace a novinky ze života ve střediscích Slezské diakonie a z oblasti sociálních služeb. Najdete v něm také zajímavé rozhovory a pozvánky na nadcházející události. Do Informátoru přispívají nejen zaměstnanci Slezské diakonie, ale také odborníci z dané oblasti. Zařazení článku k publikování schvaluje redakční rada, která se schází v pravidelných intervalech a určuje také tematický okruh jednotlivých vydání.


Periodikum Informátor si můžete stáhnout ve formátu PDF zde na stránkách Slezské diakonie nebo si jej vyzvednout na Ústředí Slezské diakonie.

Informátor 2017

Retro Informátor

Tento rok jsme vydali Retro Informátor a to díky podpoře střediska BETHEL Karviná. Ve vydání si můžete přečíst články z minulých dílů Informátorů, a to od vzniku Informátoru až dodnes. Stejně tak v tomto vydání naleznete úvodní slovo našeho emeritního ředitele pana Ing. Česlava Santariuse, který přibližuje historií tohoto časopisu ZDE. Celé číslo je k dostání v Informačním centru Slezské diakonie.

Download

Newsletter / 2016

Soutěž o nový název pro náš časopis!

Redakční rada pro časopis Informátor vyhlašuje soutěž o nový název pro náš časopis. Zasílat Váš nápad můžete na e-mail: redakce@slezskadiakonie.cz do konce roku 2016, redakční rada poté vybere vítězný návrh a jeho autor získá knihu z nakladatelství GRADA, které naši soutěž podpořilo tímto sponzorským darem. 
Časopis získal v letošním roce ocenění ze soutěže Zlatý středník profesionální kvality a tento návrh na změnu názvu je jednou z dalších změn, které bychom rádi realizovali na základě doporučení odborné poroty této soutěže. 

Download

Newsletter 2015

Download

Newsletter 2013

Download

Newsletter 2012

Download