KARMEL newsletter download here

       the first issue - May 2016 HERE

       the second issue - June/July 2016 HERE

       the third issue - August/September 2016 HERE

 

 

 

 

 

        Life and traditions in Iraq

         article download HERE

 

 

 

Paní Samíra z Integračního programu Karmel se s námi podělila o svůj recept a uvařila velmi chutné a zvláštní jídlo, kde se skořice používá i jinak, než jen ve sladkém jídle a máme tak možnost si rozšířit i naše kulinářské obzory. Velmi zajímavé a podnětné je ale také poděkování po jídle. V Iráku lidé děkují slovy: Ať jsou tvoje ruce požehnané. – A paní hospodyně k tomu dopoví: Pro tvé dobro / Pro vaše dobro.

 

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA pracuje na základě ustanovení statutem Zpravodajské rady.

Statut zpravodajské rady byl schválen ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. dne 7. 2. 2017.

Statut Zpravodajské rady zpravodajství MOZAIKA blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání Zpravodajské rady.

Úkolem Zpravodajské rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vysíláním zpravodajství MOZAIKY. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných a operativních úkolů, které s vysíláním MOZAIKY souvisejí.

Statut je v listinné podobě uložen u předsedy Zpravodajské rady.

 

Předseda Zpravodajské rady: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

 

Členové:

Mgr. et Ing. Romana Bélová

Mgr. Renáta Větrovcová

Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.

Markéta Fojtíková

Nátan Rusnok

Martin Curylo


 

Fotky z natáčení: