Etický kodex
Osobní přístup, láskyplné vztahy
Respekt, odpovědnost
Osobní růst
Týmová spolupráce
Transparentnost

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu. Základní hodnoty jsou seřazeny dle významu, nicméně jejich seřazení nemá vliv na potřebu jejich naplnění – každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá.

Etický kodex

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život

Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Etický kodex Slezské diakonie

Osobní přístup, láskyplné vztahy

Nabízíme každému individuální přístup při respektování základních pravidel poskytování služby. Seznamujeme pracovníky s možnostmi, omezeními a znalostí sociální sítě.

Usilujeme o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům. Za důležité považujeme odpuštění a smíření jako součást řešení problémových situací. V praxi to aplikujeme osobním příkladem, vzájemným nasloucháním, snahou o jasnou a otevřenou komunikaci, zaangažování duchovních při řešení konfliktních situací, přiznáním si chyb a vzájemným odpuštěním.

Respekt, odpovědnost

Chováme se s úctou ke svým spolupracovníkům, uživatelům i jiným organizacím. Respekt projevujeme taky ke specifikům regionů, ve kterých působíme.

Prosazujeme odpovědnost ve vztahu k zaměstnavateli, mezi zaměstnanci, k uživatelům. Pokládáme za důležitou odpovědnost rodině, zdraví a životnímu prostředí.

Osobní růst

Vytváříme prostor a podmínky pro profesní a osobnostní i duchovní růst.

Týmová spolupráce

Vytváříme kreativní a inovativní prostředí, kde lidé mohou přispět svým osobním potenciálem při respektování loajálního přístupu. Věříme, že spolu uděláme více než každý sám.

Transparentnost

Transparentnost: Usilujeme o opravdovost, ryzost – aby tyto hodnoty byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Services


People with disabilities

We are supporting people with disabilities to live a quality life since their birth.

Elderly people

In Slezská diakonie, we are providing services for the elderly people so that they would be able to have full enjoyment of their lives. 

People in difficulties - families and children

People who got into a difficult life situation can come to our citizen's counselling centres and we are going to help them in their situations. Also we are providing services for the children.

Homeless people

Homeless people can find refuge in our shelters for homeless people, low-threshold day centres or night shelters of Slezská diakonie.

People with mental illnesses

We are helping people with mental illnesses to live a good life in spite of their difficulties. The clients are finding sensitive approach, understanding and support in our social services. 

Foster family programme

We specialize in an individualized and expert help for foster families. In case the need arises, we offer additional social services to the foster families.

Education and schools

The educational centre offers a number of educational programmes for social service workers. We dispose of a network of schools for students with special educational needs.

Volunteering

Slezská diakonie is organizing a programmes of the national and international volunteering. More information about these services you can find here.

Cooperation

We are cooperating with a lot of social organizations on the national and international level.