Děkujeme Vám za Vaši pomoc

Vaše pomoc může mít více rozměrů. Děkujeme Vám za podporu ve formě věcných darů, finanční pomoci, dobrovolnických či partnerských aktivit.

 

Bankovní účet uvedený u Komerční banky, a. s.:

číslo účtu 23035791/0100 VS pro DAR je 91106.