24
srpen
Loading Events

Šestý ročník celostátního soutěžního festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou má znovu za cíl dokázet, že handicap není překážkou, ale že společně s velkou vůlí a motivací může přispět k překonání každodenních těžkostí. Slezská diakonie s hrdostí oznamuje, že v sekci VIDEO zvítězili uživatelé DUHOVÉHO DOMU  v Ostravě.

Organizátorem soutěže je obecně prospěšná společnost ProMancus  Nejlepší díla a předávání cen budou prezentována v rámci galavečera 14. října 2015 v prostorách Výstaviště Flora Olomouc. Patronem této kategorie je režisér České televize Jindřich Procházka.