04
duben
Loading Events

S velkou radostí Vám oznamujeme, že paní Vanda Stanieková, která byla za Slezskou diakonii nominována v  7. ročníku soutěže Žena regionu za Moravskosletský kraj, se umístila na krásném druhém místě. Hlasování proběhlo v období od 7. března do 28. března 2016.

Tímto bychom se rádi připojili ke gratulaci a děkujeme všem, kteří hlasovali.

 

Vanda Stanieková

region Moravskoslezský kraj

Profese: farářka

Čím je výjimečná paní Vanda Stanieková? Úžasná farářka, pastorační pracovnice,
dobrovolnice, manželka, maminka, babička a dcera, to jsou hlavní role paní Vandy Staniekové.
Od roku 1999 působí jako farářka, byť dnes již omezeně s ohledem na věk,
ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání, 10 let byla v roli pastorační pracovnice
ve Slezské diakonii, organizaci, která poskytuje sociální služby, dále v nemocnicích,
v různých denominacích a sborech. Obdivuhodné a vzácné je propojení poslání farářky
s praktickou a živou realizací lásky a pomoci k bližnímu, a to bez ohledu na věk, postavení,
příslušnost, barvu pleti či situaci, ve které se člověk ocitl.
Díky schopnosti vnímat situace běžného života dokáže reagovat na potřeby toho člověka,
kterému chce pomoci. Co je výsledkem jejího života? Tisíce lidí povzbuzených jejím přístupem,
mírou lidskosti, opravdovosti, skromností, pokorou a vším krásným, co ze sebe vyzařuje.
Stovky lidí se získanou či obnovenou schopností postarat se o sebe a své blízké.
Snad i proto jsou její skutky hodné uznání, protože nezapomíná na svou rodinu,
která je pro ni motivací a inspirací. Byla milující manželkou, dnes již ovdovělou,
je maminkou a opravdovou babičkou předávající správné životní hodnoty,
schopnost rozpoznat dobro od zla, a dcerou, která pečuje o své velmi staré rodiče.

http://www.zenaregionu.cz/vysledky