26
říjen
Loading Events

Zasedání Etické komise SD. Říjnové setkání Etické komise navštívila i paní ředitelka. Účastníci reflektovali etické problémy a dilemata v organizaci za uplynulý rok, jako i současné dění s přesahem do příštího období.