12
leden
Loading Events

Víte o tom, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímá (již od října minulého roku) děti od 7 let?

Díky finanční podpoře Města Bruntál a Výboru dobré vůle- Nadaci Olgy Havlové se nám podařilo přebudovat prostory v budově sociálních služeb Slezské diakonie v Bruntále. Nyní máme k dispozici samostatný dvoupokojový byt s kapacitou 4 lůžka pro děti od 7 do 14 let. Další čtyři lůžka jsou k dispozici v přízemí budovy, tato lůžka slouží dětem od 15 do 18 let.

A proč jsme se k tomuto kroku rozhodli?

Mimo naše zařízení působí v okrese Bruntál dále jen jedno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je zaměřeno na děti od 0-6 let (tj. Dětský domov Janovice u Rýmařova). Děti, které se ocitly v krizové situaci vyžadující jejich umístění ve ZDVOP, jsou tak umísťovány v zařízeních vzdálených nejméně 50km od jejich původního bydliště. Vytržení dítěte z jeho přirozeného sociálního prostředí negativním způsobem ovlivňuje jeho emoční prožívání a znesnadňuje mu pochopení situace, ve které se jeho rodina v danou chvíli nachází. Rodiče a osoby zodpovědné za výchovu dětí často nejsou schopni dítě navštěvovat kvůli nedostatku finančních prostředků, četnost kontaktu je tak omezena a dochází ke vzájemnému odcizení.

Díky rozšíření věkového rozhraní cílové skupiny již nebude nutné děti, které se ocitly v krizové situaci, umísťovat v zařízeních mimo okres Bruntál. Děti tak nebudou vytrženy ze svého přirozeného sociálního prostředí, budou nadále v úzkém kontaktu se svou rodinou a přáteli. Děti dále mohou pokračovat ve studiu na původní škole.

Pracovní tým střediska TIMOTEI Bruntál