Loading Events

Kondičním a rehabilitačním cvičením k zlepšení psychické a fyzické pohody uživatelů

ZAME grant ArcelorMittal
 

V životě člověka s postižením hraje velkou roli zachování fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností. Tyto schopnosti mají naši uživatelé „díky“ svému postižení sníženy, a proto se ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka snažíme pomocí rehabilitačního a kondičního cvičení uživatele zapojovat do aktivit, které vedou k udržování co největší možné míry soběstačnosti v oblasti motoriky, mobility nebo zlepšování koordinace pohybů.

Prostřednictvím financí získaných ze ZAME grantu ArcelorMittal jsme mohli pro uživatele střediska zakoupit rehabilitační a kondiční pomůcky, jako jsou např. např. gymnastické míče, cvičební podložky, rotany, rehabilitační a masážní ježky aj. Tyto cvičební pomůcky a přípravu místnosti na jejich uskladnění nám pomáhal zajistit pracovník z ArcelorMittalu pan Tomáš Havrlant, který působí jako dobrovolník na našem středisku.

Ve středisku BETEZDA jednou týdně probíhá v rámci dopoledních aktivit cvičení, kde mohou uživatelé individuálně nebo skupinově se zapojovat do zdravého nebo zábavného pohybu, při kterém procvičují hrubou nebo jemnou motoriku. Cvičení slouží uživatelům také k správnému držení těla, posilování problémových partií a protahování zkrácených svalů.   Pod vedením odborně proškoleného personálu uživatelé aktivně tráví svůj volný čas za pomoci těchto pomůcek.

Touto cestou bychom chtěli jak pracovníci, tak i uživatelé střediska poděkovat panu Tomášovi Havrlantovi za představení projektu „Kondičním a rehabilitačním cvičením k zlepšení psychické a fyzické pohody uživatelů“ společnosti ArcelorMittal a té za umožnění realizace projektu, pomocí poskytnutí finanční částky v hodnotě 14 000,- Kč.  

 

V Komorní Lhotce 23.11.2015

Mgr. Romana Mazurová, vedoucí střediska