08
listopad
Loading Events

Milí přátelé Slezské diakonie,

srdečně Vás zveme na výstavu o Reformaci ve střední a východní Evropě, kterou jsme umístili do studovny Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse.

Výstava nám byla zapůjčena od našich bratrů a sester z Polska a my jsme velmi vděční za její zapůjčení, neboť se díky ní můžete dozvědět mnoho zajímavých informací.

V pondělí dopoledne pro Vás připravujeme vernisáž s úvodním slovem Ewy Chojecké, která o této výstavě napsala reflexi.