17
říjen
Loading Events

Vyhráli jsme projekt: SLOUŽIT V KOMUNITĚ ZNAMENÁ BÝT NEJBLÍŽE

Trendová péče o seniory 21. století se vrací do dob našich předků? PROČ a JAK? Především místem, kde je realizována. Terénní služby pro seniory a osoby, které ztratily soběstačnost v některých či v mnoha oblastech sebeobsluhy, probíhají přímo v komunitě, tj. TAM, kde prožíváme svůj každodenní život. TAM, kde se všichni cítíme doma, kde je naše rodina, naši přátelé, a kde chceme zůstat co nejdéle. TAM, kde můžeme přirozeným způsobem bořit mýty o stáři, podpořit mezigenerační solidaritu a zdůrazňovat hodnoty života a stáří.
Naše středisko, TABITA Slezské diakonie, poskytuje terénní sociální služby z velké části seniorům. Od září 2017 do června 2020 můžeme čerpat grant, udělený Nadací rozvoje zdraví (NRZ). Finanční podpora ve výši 330.000 Kč nám pomůže zabezpečit kontinuitu provozování asistenčních a odlehčovacích služeb v obcích Český Těšín, Třanovice, Třinec a Jablunkov. Tímto NRZ vyjadřujeme velké poděkování!
Grantová podpora bude využita na vícezdrojové krytí mzdových nákladů pracovníků v přímé péči. Zároveň přispěje ke stabilitě personálu služeb. Pokud se chcete přidat a podpořit naši službu TAKÉ VY, stáčí kliknout na zelené tlačítko „Chci pomáhat“ na webové stránce Slezské diakonie www.slezskadiakonie.cz nebo klikněte ZDE. SRDEČNĚ DĚKUJEME!