31
březen
Loading Events

Vážení dodavatelé!

V rámci výběrového řízení „SAREPTA – Zpracování sdružené projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky. Podrobnosti včetně přesné specifikace předmětu plnění naleznete níže v příloze. Architektonická studie, která je podkladem pro sestavení nabídky a tvorbu projektové dokumentace bude poskytnuta na základě žádosti, viz čl. 2.1 zadávací dokumentace.

Toto výběrové řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předem děkujeme za případnou nabídku.

Zadávací dokumnetace ZDE.
Přílohy zadávací dokumentace ZDE.
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ZDE a ZDE.