18
říjen
Loading Events

Pilotní akce Slezské diakonie Den se sociálním pracovníkem se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti, především základní a střední školy využily příležitost navštívit konkrétní službu a přiblížit svým žákům a studentům práci sociálního pracovníka.

Po vyhodnocení této akce musíme konstatovat, že byla velmi úspěšná. A to také díky připravenosti pracovníků v jednotlivých službách, kteří svým osobním příběhem a přístupem dokázali navázat kontakt s návštěvníky, oslovit mladé lidi ke studiu sociální práce a následnému působení v sektoru sociálních služeb. 

Současně můžeme konstatovat, že máme v plánu pokračovat v této inovativní akci, díky její úspěšnosti taképokračovat i v dalších letech.

Upřímně děkujeme za zájem Vás všech, kteří jste využili Dne se sociálním pracovníkem a navštívili naši Slezskou diakonii, Vaše zpětné vazby a přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na další případnou spolupráci.