Loading Events

Ve dnech 17. až 19. října 2016 probíhaly na různých místech statutárního města Frýdku-Místku Dny proti chudobě. Jednalo se již o 4. ročník, letos však pod novým názvem (dříve Týden chudoby ve Frýdku-Místku) a změnou prošel také pořadatel, kterým se stala Slezská diakonie, středisko BETHEL Frýdek-Místek. Během tří dnů proběhly: potravinová sbírka pracovníků Magistrátu města Frýdku-Místku, jejíž výtěžek obdrželi klienti Sáry Frýdek-Místek, střediska Slezské diakonie; přednášky 

pro střední školy; prezentace sociálních služeb na Antoníčkově náměstí v Místku a na dni otevřených dveří; promítání dokumentárního filmu Mallory a beseda s hlavní představitelkou tohoto filmu paní Mallory Neradovou. Velký zájem byl o stříhání a holení v ADŘE, polévku pro lidi bez domova a turnaj v šipkách BETHEL DARTS OPEN 2016, který s večerním opékáním párků uzavíral celou akci. Poděkování patří spolupracujícím organizacím, kterými byly: ADRA - Dobrovolnické centrum ADRA
Frýdek-Místek; Armáda spásy – Domov Přístav Frýdek-Místek; Bílý nosorožec – Dům na půl cesty Frýdek-Místek; Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek; Městská knihovna Frýdek-Místek; Slezská diakonie, středisko SÁRA Frýdek-Místek; a statutární město Frýdek-Místek, které poskytlo na celou akci dotaci.

Děkujeme.

Hana Dvorská