18
prosinec
Loading Events

Celkem 385 vánočních dárků putovalo od naší partnerské organizace – nadace Naemi-Wilke z německého Guben - ke konkrétním uživatelům center Slezské diakonie

Letošní vánoční nadílka pro klienty center Slezské diakonie byla, co do počtu, nejbohatší. Zatímco loni se dárky vešly do klasického transportéru Volkswagen, letos museli naši partneři pro převoz dárků zapůjčit transportér Nissan s prodlouženou délkou a podstatně větším objemem.

Tato dárková akce směřuje k uživatelům center Slezské diakonie, která pracují s lidmi s postižením a s dětmi ze sociálně slabých rodin. Má více než desetiletou tradici a je možná jen díky štědrosti obyvatel města Guben, především pracovníků nadace Naemi-Wilke, dalších firem a také členů okolních církevních sborů. Přibližně hodinu trvalo přemístění dárků na parkovišti Diakonického a vzdělávacího centra z auta našich dárců přímo do aut center Slezské diakonie. Konkrétní adresáti dárků si ten svůj mohli vysnít a jeho cena se pohybovala kolem 20 EUR. „Dárky z Německa jsou pro mnoho z obdarovaných dětí tím jediným vánočním dárkem“, vysvětlila ředitelka Slezské diakonie našim partnerům při společném setkání před jejich odjezdem zpět do Německa. Přejeme všem příjemců vánočních dárků hodně radosti při jejich rozbalování a užívání.