Loading Events

K výročí 600 let upálení MJH proběhla společná akce přípravného stupně, I. a II. třídy Bohumín a MŠ Slezské diakonie. Při této příležitosti děti zhlédli krátký seriál České televize o Janu Husovi pro děti z cyklu Dějiny udatného českého národa. Následně jsme si s žáky povídali o tom, co z Husova života může být dobrým ponaučením do našich životů. Pro naše žáky jsme vybrali myšlenky o pravdě: co je pravda, co je lež a také to, že my máme vždy říkat pravdu. Také jsme si s dětmi, které umí číst řekli, že Mistr Jan Hus může za to, že v češtině píšeme háčky a čárky. Nakonec jsme si připomněli, že Mistr Jan Hus i přes to, že pro pravdu mnoho vytrpěl, byl vždy věrným a radostným křesťanem. Na závěr našeho setkání jsme se všichni naučili ukazovací píseň Když máš radost a víš o tom.

Křesťanská chvilka našeho pracoviště v Novém Bohumíně byla rovněž věnována tomuto tématu a nesla název "Husovo kázání pro dnešek".  V rámci této vzácné chvíle jsme si mohli připomenout aktuálnost kázání Mistra Jana Husa pro dnešní dobu. Přečetli jsme si oddíl z Bible (Mk 16,1-7) a navazující Husovo Velikonoční kázání z Postily. Zazpívali jsme Husovu píseň Jezu Kriste, ščedrý kněže. Při jejím zpěvu jsme si uvědomili, že tato píseň byla zpívána už shromážděním v Betlémské kapli před 600 lety. Na závěr našeho setkání jsme si připomněli Husův nejznámější citát: "Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí." 


 

Mgr. Maria Galuszková
vedoucí odloučeného pracoviště Mateřské školy, základní školy
a střední školy Slezské diakonie v Bohumíně