02
říjen
Loading Events

Týden chudoby ve Frýdku-Místku

Ve dnech 29. září až 2. října probíhaly v areálu Sokolík akce pořádané v rámci týdne chudoby.  Mezi pořádající organizace patřil Magistrát města Frýdku-Místku, střediska Slezské diakonie SÁRA a BETHEL, Český červený kříž a sociální šatník Adra. Vedoucí středisek zahájili týden chudoby přednáškami pro ZŠ týkající se chudoby, také se zabývali životem lidí bez domova jak v ČR, tak v zahraničí.  1. října v odpoledních hodinách byli přizváni vedením střediska BETHEL zástupci Magistrátu města ve Frýdku-Místku a další organizace na setkání, kde se hodnotila nejen práce střediska BETHEL za uplynulých 10. let, ale také vzájemná spolupráce přizvaných organizací. Oceněním pracovníků střediska bylo poděkování za jejich práci vedením Slezské diakonie v čele s ředitelkou Mgr. Zuzanou Filípkovou, Ph.D, primátorem města  Frýdku-Místku, vedoucí sociálních služeb Magistrátu města. Podvečerní čas byl vyplněn turnajem v šipkách s vyhodnocením všech zúčastněných. Občané si mohli v nočních hodinách vyzkoušet přenocovat takovým způsobem, jakým přespávají lidé bez domova. Zdravotní dohled na celé akci zajišťoval ČČK pod vedením ředitelky Jany Stanovské. Její svěřenci prováděli ukázky různých situací s poskytnutím první pomoci. ČČK se svou mobilní jednotkou poskytuje základní ošetření lidem žijící venku. Kdo měl zájem z řad občanů, mohl si vyzkoušet, zda by byl schopen první pomoc poskytnout.

Poslední den byla vydávána lidem bez domova polévka, která se těšila velké účasti. V kostele Sv. Jakuba proběhla bohoslužba, které se zúčastnili zástupci středisek BETHEL a Sára.

Divadlo Kruh Naděje svým interaktivním divadelním představením osob bez domova týden chudoby ukončilo.