24
duben
Loading Events

Tradiční badmintonovéhý turnaj pořádaný střediskem Bethel Třinec


Čtvrtý ročník turnaje se jako každý rok uskutečnil v měsíci dubnu tentokrát 22. 4. 2017 a to od 7.00 do 14.00 hod tradičně ve sportovní hale SOŠ Třinec- Kanada. Turnaj byl určen pro širokou amatérskou veřejnost a zúčastnilo se ho 44 amatérských sportovců, jak z Třince, tak z okolí. Na letošním turnaji byl přítomen jeden hráč z Francie a jeden hráč ze Slovenska. Oba byli překvapení účastí, kvalitou a organizačním zabezpečením. Účastníci turnaje byli rozděleni podle výkonnosti do třech skupin: pokročilí, středně pokročilí a začátečníci. O skupinu středně pokročilí byl největší zájem. Turnaj byl určen pro smíšené páry, vzhledem k dostatku času bylo možné hrát jiným turnajovým způsobem celkem se odehrálo 112 zápasů. Kvalita hráčů i jednotlivých zápasů se i nadále zvyšuje. Jedním z cílů bylo přiblížit veřejnosti činnost střediska BETHEL Třinec a zároveň zapojení uživatelů do příprav a průběhu turnaje. Činnost střediska a jeho výsledky v sociální oblasti byly prezentovány nejen vizuálně pomocí reklamního panelu a letáčku, ale i rozhovory zaměstnanců Slezské diakonie účastnících se turnaje s ostatními sportovci. Pro zpestření a využití volného času mezi jednotlivými zápasy byl připraven vědomostní kvíz Chytrý klokan, který se již stává tradiční součástí turnaje a  všichni se ho rádi účastní. Uživatelé střediska se zapojili především do příprav turnaje a to konkrétně 2 osoby azylového domu. Do průběhu turnaje se nám podařilo zapojit jednu osobu azylového domu. Účastníci turnaje hodnotili velmi kladně organizační zabezpečení, rychlý spád turnaje a s hlediska cen ho zařadili bezkonkurenčně mezi nejlepší, neboť každý účastník si odnese cenu. Turnaj se obešel bez jakýchkoliv problémových průtahů, byl bezkonfliktní a vyznačoval se příjemnou přátelskou atmosférou. Velice byli spokojeni s občerstvením. Spokojenost všech účastníků jasně ukázala na splnění primárního cíle- obohacení sportovní nabídky turnajů v městě Třinec. Za Slezskou diakonii byl při vyhlašování vítězů přítomen  Bc. Marek Stebel vedoucí střediska BETHEL Třinec a dále Mgr.et Bc. Pavla Golasowská, Dis. poslankyně PSČR, která zároveň převzala záštitu. Organizátoři by chtěli tímto poděkovat městu Třinec za finanční podporu turnaje formou grantu. Slezskou diakonii reprezentovali a umístili se následovně. Ve skupině B se na 6. místě umístila Lada Rakowská ze střediska NOE Třinec. Nejvíce byla zastoupená skupina C.: 7. místo Romana Dobšová středisko Archa, 4. místo Magda Tomoszková  JORDÁN,  3. místo  Marek Stebel vedoucí střediska BETHEL Třinec s Janou Studenou bývalou vedoucí střediska. Vítězem skupiny se stal Antonín Ježowicz s Marií Bornerovou, rovněž zaměstnanci střediska BETHEL Třinec. Dobrovolník Eliot  ze střediska Jordán si troufl na skupinu A, kde se umístil na 6. místě. Další měření sil proběhne na podzim, kdy by měl proběhnout další ročník turnaje o Pohár vedoucího střediska BETHEL Třinec.