Odkaz na navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluTisková konference

8.3.2012
Soňa Kantorová

Slezská diakonie uspořádala 6.3.2012 tiskovou konferenci, na které informovala o vážné situaci v sociálních službách vyvolanou nedostatkem finančních prostředků. Slezská diakonie získala na státních dotacích z MPSV o 45 mil. Kč méně (což činí úbytek o 40 %) oproti požadavku z roku 2011.

Ohroženy jsou služby sociální prevence, mezi které patří např. azylové domy, domovy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti, která poskytují volnočasové aktivity v sociálně vyloučených lokalitách, nebo např. střediska sociální rehabilitace či noclehárny a terénní programy na Třinecku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Těšínsku, ale také Bruntálsku a služba sociální asistence v Ostravě. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky ve Slezské diakonii se takto jedná celkem o zrušení 27 sociálních služeb a výraznému omezení u dalších 20 služeb, což ohrozí téměř 670 uživatelů.

V dalších službách dochází k omezení provozní doby. Současně se snižováním počtu zaměstnanců se snižuje frekvence kontaktu s uživateli a také celkový počet uživatelů, kterým jsou služby schopny pomoci.

Jednání, která probíhají na krajské i státní úrovni už od roku 2011 jsou doposud neúspěšná a Slezská diakonie přistoupí k rušení služeb v Moravskoslezském kraji. Slezská diakonie už před rokem apelovala na situaci, která nastane, pokud skončí individuální projekt realizovaný Moravskoslezským krajem a stát nepodpoří sociální služby, které před třemi roky, než individuální projekty začaly a které tímto předaly kraji, podporoval.

Reakcí Krajské rady MSK bylo rozhodnutí o vypsání dotačního programu na financování běžných výdajů sociálních služeb Moravskoslezského kraje ve výši 5 mil Kč. Ale jenom v Moravskoslezském kraji chybí sociálním službám 220 mil. Kč. MPSV odpovědnost „přehazuje“ na kraje a dosud žádná snaha o podporu ze strany státu nepřišla.

Slezská diakonie má zatím podané žádosti na zrušení registrace u těchto služeb:  poradny v Karviné, sociálně terapeutické dílny v Karviné, Frýdku-Místku, Českém Těšíně, Novém Jičíně a Krnově; služby streetwork Havířov a osobní asistence a odlehčovací služby v Karviné. Např. dílnám byla v porovnání s příjmem z tzv. individuálního projektu Moravskoslezského kraje v roce 2011 poskytnuta dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2012 pouze ve výši necelých 10%!

V případě sociálně terapeutických dílen to často bývá jediná služba v okrese a tudíž pro klienty neexistuje žádná alternativa jejich denní náplně. Klienti jsou z dané situace smutní a ztrácí smysl života. Pokud domovy pro osoby se zdravotním postižením (které samy získaly o 15 % prostředků méně) nabídnou nějaký program, bude to v náplni pouze 1 pracovníka, který tak bude nucen obsloužit současně až 30 klientů, což vyvolá konflikty a problémy. Rodinní příslušníci klientů, kteří bydlí doma, se obávají, že budou muset zůstat doma, aby zajistili potřebnou péči klientům a nemohli by docházet do práce jako doposud.

„Víme od policie, že v důsledku nevyplacení dávek a zdražování došlo k nárůstu kriminality. Pokud zrušíme ještě terénní pracovníky, na které nyní nejsou peníze, kriminalita dále poroste,“ uvedl Petr Wiselka vedoucí oblasti Třinec, Frýdek-Místek ve Slezské diakonii. „Omezit tyto služby, představuje zbraň, která se vrátí zpátky“, dodal Petr Wiselka, pod jehož oblast spadají služby azylových domů pro muže, ženy a matky s dětmi a doprovodné programy: terénní služby, sociální rehabilitace či služby pro duševně nemocné. „Naopak tlak ze strany zájemců – veřejné správy, ale také samotných klientů stále roste. V roce 2011 jsme navyšovali kapacitu ve všech zařízeních azylových domů a nocleháren na Třinecku a Frýdecko-Místecku. Nejenže nebudeme moci v tomto trendu pokračovat, ale nevíme, zda tyto služby vůbec budeme poskytovat,“ dále uvedl Petr Wiselka.

 

 
nahoru - Přeskočit k navigaci - Přejít na začátek stránky