20
květen
Loading Events

Tisková zpráva

Středisko TABITA, terénní sociální služba osobní asistence a odlehčovacích služeb, pracující s cílovou skupinou senioři ve městech Český Těšín, Třinec a Jablunkov, obdržela od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové grant ve výši 60 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek a úhradu vzdělávacích potřeb osobních asistentů. Bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek poslouží uživatelům střediska k překonání jejich tíživé sociální situace vzniklé těžkou diagnózou a návratem z nemocnice do nepřipravené domácnosti. Zápůjčka bude poskytována na nezbytně nutnou dobu, tj. čas, kdy senior či jeho rodina vyřizuje příspěvek na péči, na nárokové kompenzační pomůcky a přizpůsobuje bydlení. Další odborné vzdělávání osobních asistentů posílí a rozšíří jejich kompetence, a tím se zároveň stanou ještě kvalitnější podporou rodinným pečujícím. Nákup kompenzačních pomůcek, včetně zahájení zápůjček, a také první část vzdělávacích aktivit proběhne již v měsících květen a červen.