Loading Events

Když máte dovolenou a trávíte ji se svými blízkými na místě, kde se Vám líbí, je to paráda. A když uprostřed dovolené dostanete zprávu, že Vašemu středisku vyšel grant, tak nebe je ještě modřejší, slunce je ještě více rozzářené a nálada stoupne na maximum. Našemu středisku, TABITA, Český Těšín, Třanovice, Třinec, Jablunkov byl nadací AGROFERT udělen grant v částce 297 200 Kč, který můžeme čerpat až do konce června roku 2017.

Píšeme o něm veřejně teprve nyní, protože se ohlížíme za rokem 2016 a užíváme si první ovoce. Čtyřem pracovnicím jsme splnili jejich přání zúčastnit se rozšířeného kurzu Bazální stimulace. Pracovní obuv si už zakoupily téměř všechny asistentky střediska, krásná trika a vesty dorazily těsně před vánočním obdobím a do roku 2016 jsme mohli zúčtovat některé provozní náklady (mzdy, náklady na provoz vozidel a kanceláří). Každý den si asistentky navlékají kvalitní jednorázové rukavice, aby pomáhaly s hygienou tam, kde si to uživatel přeje a situace vyžaduje. Vrcholným okamžikem pro naši službu byla montáž první dřevěné, polohovací, skládací elektrické postele v domácnosti, do které se těsně před Vánoci, přesně 22. 12. 2016, vrátil pacient z nemocnice.

Montáž postelí jsme chtěli nechat až do nového roku 2017, abychom získali dostatečnou zručnost. Prosba však byla tak urgentní, že jsme nakonec i v tom hektickém závěrečném období roku prožili nádhernou zkušenost z naplnění této konkrétní potřeby lidem v nouzi. Grant nám umožnil zakoupit 3 takové postele, včetně kvalitních antidekubitních matrací. V současné době však máme k dispozici 6 kusů a tři z nich již našly své uživatele. Dcera jednoho z nich nám napsala povzbudivou SMS: „Děkuji, že jste moji mamince přivezli postel i přes překážky (těžko sjízdný zimní terén s překážkami, které nastanou, když je nejméně čekáte – poznámka autora článku).  Teď jsem mluvila s tatínkem a oba jsou moc spokojeni. Maminka lépe spí, a tudíž se vyspí i taťka.“

Středisko TABITA, Český Těšín, Třanovice, Třinec a Jablunkov v současné době pomáhá 56 uživatelům a jejich rodinným pečujícím. To vše díky 22 asistentkám, jejichž služba zasluhuje velké uznání. Díky udělenému grantu můžeme službu střediska dále posouvat také v kvalitě, za což nadaci AGROFERT velmi děkujeme.