21
květen
Loading Events

Ve dnech 19.5 - 20.5. se v prostorách Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně konalo 1. zasedání XXXII. řádného Synodu Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Téma synodu bylo: "Obdařen vírou, povolán ke službě". V závěru synodního setkání předseda synodu Mgr. Jiří Chodura poděkoval za práci ve vedení církve a také se rozloučil s biskupem Slezské církve evangelické Mgr. Janem Wacławkem, který před nástupem do pozice biskupa byl dlouholetým předsedou představenstva Slezské diakonie. Zde taktéž ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková prezentovala nové projekty ve Slezské diakonii. Synod vyjádřil velké poděkování Slezské diakonii za její obětavou službu v sociální oblasti a podporu v dalších projektech.