21
březen
Loading Events

Dnes 21.3.2017 je Světový den sociální práce. Světový den vyhlásila Organizace spojených národů a připomíná se třetí úterý v březnu, letos tento den vychází na 21.3.2017.

Smyslem Světového dne je:

·        oslava sociální práce jako plnohodnotné profese a jejího společenského významu na institucionální, regionální a národní úrovni.

·        Upozornění na význam sociální práce pro společnost a obhajoba zájmů sociální práce v politických a ekonomických systémech.

Téma Světového dne pro rok 2017 je „Podpora komunit a udržitelnosti prostředí“ a vychází z Mezinárodního manifestu, ve kterém se Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Mezinárodní rada pro sociální péči (ICSW) zavázaly mimo jiné k prosazování oblasti zájmů důstojnosti a hodnoty člověka.

 

Zdroje: Bednář, M. Světový den sociální práce (přednáška); http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=62&podsekce=75