05
červenec
Loading Events

Také Slezská diakonie prezentovala své výrobky z dílen u příležitosti Svátku Cyrila a Metoděje v Českém Těšíně, který se konal v parku A.Sikory. Naše kolegyně zde měly připravené zajímavé aktivity pro děti.