13
prosinec
Loading Events

Den otevřených dveří, který škola pořádala ve dnech 9. a 10. prosince 2016, byl příležitostí pro všechny, kteří chtějí hledat uplatnění ve studijních oborech,
jež jsou zaměstnavateli žádány. Jde o obory jak maturitní (ukončeny maturitou), tak také obory učňovské (ukončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu).

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě  a Slezská diakonie spojily své síly při prezentaci možného studijního zaměření dnešních absolventů základních škol, ale také jako příklad dobré praxe propojují oblast studia s oblastí následného uplatnění v praxi.

 

 

 

 

 

 

 

Výjimečnost této školy spočívá také v tom, že nabízí vzdělávání žákům, kteří mají specifické vzdělávací potřeby, a to v pestré paletě oborů, se zaměřením potravinářským, zahradnickým, sociálním nebo obchodním včetně vzdělávání v rámci praktické školy.

Pro návštěvníky dne otevřených dveří je připravena spousta informací jak o škole, tak o samotných studijních oborech, ale také inovativní příklad dobré praxe,
čímž je návaznost oboru sociální činnosti s praktickým uplatněním v konkrétní organizaci, která zaměstnává kolem 700 pracovníků v rámci celého Moravskoslezského kraje. Touto organizací je Slezská diakonie, která představí 9. prosince 2016 uplatnitelnost absolventů ve své organizaci a zodpoví otázky, které jsou spojeny s uplatněním vzdělání v praxi. Toto je cesta, kdy se žák nemusí trápit otázkou, zda najde po absolvování oboru uplatnění. Uplatnění je zřejmé již na samém počátku studia.

Proto přijměte pozvání na Den otevřených dveří střední školy prof. Zdeňka Matějčka a objevujte svou motivaci a zájem pro studium a podívejte se na prezentaci spojení studia a následného pracovního uplatnění, které nabízí Slezská diakonie.

Lenka Waszutová
Kontakt: Mgr. Lenka Waszutová MBA, tisková mluvčí,

l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619

 

Zde můžete shlédnout video na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8fz4tw7qqhM&t=8s