Loading Events

Dne 25. listopadu k nám do Slezské diakonie, denního stacionáře SALOME Bohumín, přijela vzácná nívštěva v podobě dvou členů skupiny Jumping Drums. Tuto bubenickou kapelu založil v roce 2000 profesionální bubeník, lektor a muzikoterapeut Ivo Batoušek. Spolu s ním k nám přijela také perkusionistka Zuzana Nagyová. Členové této skupiny k nám přivezli celkem 15 bubnů, které byly k dispozici zúčastněným. Všichni klienti SALOME Bohumín, denního stacionáře, i žáci školy Slezské diakonie byli maximálně spokojeni a nabiti pozitivní energií.

Tímto bychom chtěli panu Batouškovi a paní Nagyové velice poděkovat za ochotu, lidskost a především nezapomenutelý zážitek v tomto předvánočním čase.

Velký dík patří rovněž paní Holaňové - mamince, která má srdce na pravém místě.

 

Petra Schodlyová a kolektiv

"tet" ze Slezské diakonie, SALOME Bohumín, denního stacionáře