05
srpen
Loading Events

Slezská diakonie slaví v roce 2015 výročí 25 let své činnosti. Čeho dosáhla za čtvrt století? V roce 2014 nabídla Slezská diakonie více než 100 sociálních a návazných služeb na území Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Rozsah aktivit Slezské diakonie je velice široký. Jsou to především sociální služby, ale taky vzdělávání, programy pro dobrovolníky nebo projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci. Diakonické školství zaznamenalo další rozvoj. K Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně a jejím pobočkám ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava přibylo nové pracoviště základní školy na Stojanově náměstí v Ostravě. Také krnovská škola rozšířila své aktivity o střední školu.


Slezská diakonie realizuje stále nové projekty, vstupuje neustále do nových a aktuálních oblastí. Patří k nim např. Program pro pěstounské rodiny, ve kterém je poskytována podpora pěstounským rodinám (k 31.12.2014 bylo uzavřeno 179 dohod k výkonu pěstounské péče) a je rozšířen po celém Moravskoslezském kraji.

Významnou událostí bylo zahájení stavby Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Toto centrum nabídne služby - chráněné bydlení, praktickou školu, multifunkční informační centrum včetně prodejny výrobků klientů sociálních služeb. Dále knihovnu se studovnou specializovanou na zúžený knižní fond (teologie, křesťanství, pedagogika, sociální práce), archív a v neposlední řadě i Muzeum protestantismu v české části Těšínského Slezska zaměřující se zejména na léta 1918-2015 s důrazem na období totality.

Novým stavebním projektem, který byl rovněž započat, je vybudování pobytové sociální služby „Domov se zvláštním režimem“ pro seniory s poruchami paměti, který vznikne rekonstrukcí a přístavbou budovy v Ostravě – Nové Vsi. Nový domov nabídne své služby 12 lidem, kteří z důvodu následku choroby způsobující poruchy paměti (např. Alzheimerova choroba) nemohou zůstat žít ve svém domácím prostředí bez dohledu další osoby. Vznikem pobytové služby bude zajištěna ucelená škála služeb pro seniory s poruchami paměti poskytovaných v terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách v rámci Slezské diakonie.

Celkem 258 dobrovolníků podporovalo v roce 2014 v akreditovaných dobrovolnických programech (MV ČR) široké spektrum klientů sociálních a návazných služeb Slezské diakonie v rozsahu 6 264 odpracovaných dobrovolnických hodin. Slezská diakonie rovněž pokračovala v roce 2014 v činnosti koordinující organizace mezinárodních dobrovolníků, kterým zprostředkovala dlouhodobou dobrovolnou službu na svých střediscích a v partnerských organizacích. Slezská diakonie rovněž pokračovala ve vysílání českých dobrovolníků do zahraničí.

V již zmíněném roce 2014 Slezská diakonie hostovala dvě generace mezinárodních dobrovolníků. Generace dobrovolníků 2013/2014 čítala 14 dobrovolníků z Francie, Itálie, Maďarska, Německa a Ukrajiny. Generace 2014/2015 čítala 18 nových dobrovolníků z Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Rumunska a Ukrajiny.

Program INVYT - Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii je společným programem tří partnerských organizací: Slezské diakonie, Farního sboru SCEAV v Třinci a organizace v Tanzanii Lea Ministry International. Vizí programu je zlepšit kvalitu života lidí službou v místní komunitě na základě potřeb jejich jednotlivců. V rámci tohoto programu v roce 2014 působili v organizaci Lea dva čeští dobrovolníci: Adam Sabela a Daniel Litvan. Jejich služba trvala od 1. 7. 2014 do 1. 4. 2015.

Slezská diakonie poskytla lidem v nouzi potravinovou pomoc získanou přes Potravinovou banku v Ostravě v celkové hmotnosti 20 833,65 kg a ceně 1 645 896,72 Kč.

Vážíme si všech úspěchů, čerpáme z nich a pomáhají nám překračovat překážky na naší cest