04
únor
Loading Events

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava navázala spolupráci s Exekutorskou komorou a nabízí bezplatné právní konzultace s právníky Exekutorské komory v oblastech, které se týkají dluhové problematiky.

Slezská diakonie – středisko OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství navázala spolupráci s Exekutorskou komorou a začala poskytovat bezplatné právní konzultace pro občany, kteří potřebují pomoc v oblasti exekučního řízení a výkonu rozhodnutí. Vznik spolupráce si vyžádala situace v Moravskoslezském kraji, který je s 554 tisíci aktuálně vedenými exekucemi dlouhodobě jednou z nejvíce postižených oblastí v České republice. Jen vloni bylo v kraji zahájeno 85 tisíc nových exekučních řízení, což je třetí největší číslo po Praze (130 tisíc) a Ústeckém kraji (105 tisíc). Většina nových exekucí je přitom uvalována na osoby, které již nějakou exekuci mají.

Poradenství je bezplatně a nestranně poskytováno v prostorách OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, provozované Slezskou diakonií na adrese Velká 19, Moravská Ostrava. Na konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle 734 645 275.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje bezplatné a nestranné poradenství všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Poradna poskytuje své poradenství již od roku 2004 v 18 oblastech (pracovní právo, rodinné právo, občanské soudní řízení a další). Velký podíl dotazů, které v poradně řešíme, se dlouhodobě týká oblasti dluhů. Proto vítáme spolupráci s Exekutorskou komorou, díky které se naše nabídka rozšiřuje o právní poradenství v oblasti, která vyžaduje profesionální podporu odborníků.