19
leden
Loading Events

BETHEL Frýdek-Místek, jedno ze středisek Slezské diakonie, poskytuje čtyři sociální služby dospělým lidem bez domova na adrese Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek a to: azylový dům, nízkoprahové denní centrum, noclehárna a terénní program. V zimním období je ze stran lidí bez domova o tyto služby větší zájem. Muži bez domova mají možnost využít celodenní ubytování v azylovém domě, přenocování na noclehárně; muži i ženy mohou od 10:00 do 16:00 využít zázemí nízkoprahového denního centra, ve kterém se mohou umýt, vyprat oblečení, připravit si jídlo, ohřát se. Ve všech těchto sociálních službách je jim k dispozici sociální pracovník, který jim pomáhá řešit jejich situaci. Během zimního období mohou lidé bez domova, kteří nejsou na azylovém domě anebo na noclehárně, a to v případě, když klesne teplota pod – 5 °C strávit noc na tzv. teplé židli v místnosti denního centra (od 20:00 do 6:00 následujícího dne). Za důležité považujeme sdělit, že některé osoby bez domova však nechtějí některou ze sociálních služeb střediska využít, protože ve všech službách je řád, který musí dodržovat, a také po nich vyžadujeme, aby řešili svou situaci. Za lidmi bez domova na území města Frýdku-Místku dochází pracovníci terénního programu, kteří je informují o službách našeho střediska a pomáhají jim řešit jejich situaci. I přesto jsou však lidé, kterým jejich způsob života na ulici, v různých přístřešcích apod. vyhovuje a to i během zimního období.