27
květen
Loading Events

Ve čtvrtek 26. dubna 2016 se uskutečnilo slavnostní otevření Sociálního bydlení v Karviné, za přítomnosti náměstka primátora Miroslava Hajdušíka, vedoucí Odboru sociálního Martiny Smužové, ředitelky Sociálních služeb Karviná paní Blanky Dadokové. Dále za  Moravskoslezský kraj přijal pozvání Lukáš Kramář Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, za SCEAV Karviná pastor sboru pan Jan Cieslar a v neposlední řadě vedení Slezské diakonie pan Bronislav Kostka, ředitelka Slezské diakonie paní Zuzana Filipková a vedoucí Oblasti Karvinsko paní Milana Bakšová.

Slezská diakonie v minulém roce začala první etapu projektu sociálního bydlení, kdy došlo ke koupi nemovitosti, části obytného domu na ul. Makarenkově v Karviné - Novém Městě, a následně k nutné rekonstrukci bytů v tomto domě. Na tuto rekonstrukci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.650.000,- a to v rámci projektu „Nákup a rekonstrukce nemovitých věcí na ul. Makarenkova“. Od 1. dubna 2016 se do bytů v domě nastěhovali první nájemci. Jedná se především o rodiny s dětmi, osoby sociálně potřebné, s nižšími kompetencemi v oblasti samostatného bydlení.