01
prosinec
Loading Events

Slezská diakonie mohla dne 29. 11. 2015 u příležitosti 25.výročí jejího vzniku podepsat smlouvu o partnerství s Nadací Eben-Ezer v Lemgu, Německo. Nadace Eben- Ezer je organizací, která pracuje s lidmi různé formy zdravotního postižení a poskytuje služby 2500 klientům. Stála u zrodu Slezské diakonie a již delší dobu spolu vzájemně spolupracují.
Slavnostní podepsání smluv proběhlo v průběhu nedělních bohoslužeb za zpěvu a hudby klientů organizace. Za českou delegaci byla podepsána smlouva paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. a za zřizovatele biskupem SCEAV Mgr. Janem Waclawkem.

Těšíme se, co nám tato spolupráce do budoucna přinese!