06
říjen
Loading Events

Slezská diakonie uspořádala mezinárodní konferenci o službě ve městech.

Ve dnech 20. - 23. září 2016  Slezská diakonie organizovala setkání zástupců Evropské asociace městských misií. Konference s názvem „Měnící se Evropa – Výzvy pro křesťanské organizace“ se zúčastnilo na 130 delegátů ze 13 zemí světa.

Účastníci konference přijeli do Ostravy z dvanácti evropských zemí a ze Spojených států amerických, aby se společně zamýšleli nad aktuálními výzvami a trendy v sociální práci v Evropě. Klíčovými tématy konference byly 1. sociální inovace a podnikání, 2. získávání kvalitních pracovníků a dobrovolníků pro sociální služby, 3. integrace migrantů, 4. vztahy s veřejností a propagace v křesťanských službách a 5. strategie sociální práce. Delegáti byli obeznámeni s českým prostředím sociálních služeb, a to jak teoreticky tak prakticky ve střediscích a projektech Slezské diakonie.

V rámci konference účastníci navštívili centrum Ostravy, velký zájem byl zejména o prohlídku Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Program oživily hudební vstupy smyčcového K-Kvartetu, pěvecké skupiny Happy Day a v neposlední řadě emotivní bubenická show studentů a učitelů Střední školy Slezské diakonie z Českého Těšína a klientů a pracovníků ze středisek EBEN-EZER Český Těšín, BETEZDA Komorní Lhotka a EDEN Český Těšín.

Na závěr konference proběhla volba prezidenta Evropské asociace městských misií. I pro další volební období získala důvěru dosavadní prezidentka asociace a ředitelka Slezské diakonie, paní Zuzana Filipková.

Účastníci z Ostravy odjížděli s řadou inspirativních podnětů pro profesní rozvoj, cennými kontakty pro navázání další spolupráce a duchovním povzbuzením pro náročnou a krásnou službu.

Veronika Raszková (Slezská diakonie)